Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Artykuł z numeru: 12/2018

Stacje zadawania pasz sypkich


Jednym ze sposobów precyzyjnego zadawania pasz sypkich jest zastosowanie komputerowo sterowanych stacji żywienia. Urządzenia te umożliwiają żywienie zwierząt w oparciu o ich indywidualne potrzeby pokarmowe.

Automatyczne stacje żywieniowe znalazły zastosowanie w oborach oraz chlewniach. Są one dużym ułatwieniem zwłaszcza w mniejszych stadach, gdzie podział na grupy technologiczne jest utrudniony. Dzięki sterowaniu elektronicznemu możliwe jest dzielenie dziennej dawki paszy na kilka części, co zwiększa jej wykorzystanie przez zwierzęta.

Pasza wydawana jest w ustalonych dawkach w określonych porach dnia. Automatyczne stacje mogą wydzielać nawet do czterech rodzajów pasz. Dobowa ilość paszy jest dobierana przez hodowcę, który może być wspierany specjalistycznym oprogramowaniem bądź przez doradcę żywieniowego. Zwierzę nie otrzymuje więcej paszy niż to wynika z jego potrzeb pokarmowych. Pracą systemu zarządza komputer sterowany specjalistycznym oprogramowaniem.

Zwierzęta są wyposażone w kolczyki lub transpondery, dzięki którym rozpoznaje je czytnik stacji paszowej. Często doposażeniem jest system bramek, który dopuszcza zwierzę do stacji paszowej. Jednocześnie system bramkowy zabezpiecza zwierzę pobierające paszę z dozownika przed atakiem drugiego osobnika, który chce pobrać resztkę pozostałej paszy. Ma on szczególne zastosowanie w stadach, w których pojawiają się problemy z agresją niektórych krów. System można uzupełnić o bramki wyjściowe, które umożliwiają separację zwierząt po karmieniu. W ten sposób zwierzęta mogą być kierowane na inseminację, zabiegi weterynaryjne lub do innych pomieszczeń.

Automatyczne żywienie pomaga uniknąć przekarmienia lub niedokarmienia stada oraz zmniejsza problemy związane z metabolizmem zwierząt. Za pośrednictwem stacji paszowych hodowca uzyskuje informacje o ilości spożycia paszy przez dane zwierzę. Stacje żywieniowe wpisują się w zintegrowany system zarządzania stadem, którego sercem jest specjalistyczne oprogramowanie pobierające dane o zwierzętach z różnych źródeł. W stadach krów automatyczne urządzenia dozujące pasze mogą być zintegrowane z robotami udojowymi.

W skład instalacji zasilającej stacje paszowe wchodzą przenośniki, które pobierają pasze z przyjęciowego kosza zasypowego. Do kosza zasypowego pasza trafia z jednego lub kilku silosów. Między silosami a koszem zasypowym może znajdować się mieszarka pasz. Instalacje zadawania pasz z wykorzystaniem stacji paszowych można dopasować do różnych warunków, w tym także do istniejących obór i chlewni.

GEA

Koncern GEA oferuje automatyczny system zadawania pasz treściowych DairyFeed C 8000. Ma on zastosowanie w oborach wolnostanowiskowych. Stacja paszowa znajduje się wewnątrz boksu, który można zainstalować w dowolnym miejscu w oborze. Jego konstrukcja uniemożliwia innym zwierzętom podbieranie paszy i przeszkadzanie w jedzeniu oraz zabezpiecza krowy będące w rui przed przypadkowymi urazami. Opcjonalnie boksy można wyposażyć w tylne blokady.

Krowa pobiera paszę z koryta wykonanego z nierdzewnej stali. Pasza zasypywana jest do koryta za pomocą specjalnego dozownika napędzanego elektrycznie. Urządzenie może dozować zarówno pasze sypkie jak i granulaty. Stacje GEA mogą zadawać do czterech pasz. Zbiornik dozownika jest zasilany paszą dostarczaną z zasobników o różnej powierzchni i rozmiarach za pośrednictwem przenośników. Te zaś napełnia rolnik ładowarką lub ładowaczem czołowym, ewentualnie napełniane są bezpośrednio z silosów. Na końcach paszociągów znajdują się sensory monitorujące poziom paszy w każdej z komór urządzenia.

Dystrybutor paszy treściwej DairyFeed C 8000 jest zintegrowany z oprogramowaniem DairyPlan C21, które oblicza ilość paszy wydawanej każdej krowie. DairyPlan C21 umożliwia kompleksowe zarządzanie stadem. Program zawiera funkcje dotyczące doju, reprodukcji, zdrowia i karmienia zwierząt. Na podstawie wydajności mlecznej, fazy laktacji i masy ciała DairyPlan C21 oblicza dzienne dawki pokarmowe dla każdego zwierzęcia. Stacja paszowa rozpoznaje zwierzęta po responderze (nadajnik z elektronicznym numerem zwierzęcia) umieszczonym na uchu lub szyi.

DeLaval

W ofercie szwedzkiego koncernu DeLaval znajduje się system Optifeeder, dostępny w wersji OFS i OFP, w skład którego wchodzą stacje paszowe FSC40 i FSC400. Umożliwiają one dozowanie do czterech rodzajów pasz z jednoczesną aplikacją dodatków mineralnych oraz glikolu propylenowego, który ogranicza ujemny bilans energii krowy po wycieleniu się.

Stacje umożliwiają zaprogramowanie indywidualnego planu żywienia dla każdej krowy na podstawie fazy laktacji oraz wydajności mlecznej. Urządzenia mogą być sterowane za pomocą komputera DeLaval FP204X lub systemu DeLaval DelPro Farm Manager. Pierwsze rozwiązanie przeznaczone jest dla gospodarstw, które nie mają innych urządzeń marki DeLaval. Natomiast system DeLaval DelPro Farm Manager integruje wszystkie urządzenia DeLaval w gospodarstwie (dojarki, roboty udojowe, czujniki aktywności zwierzęcia), zbiera oraz przetwarza dane o każdym zwierzęciu w stadzie przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Program na podstawie kondycji krowy i jej wydajności mlecznej dostosowuje dawkę paszy oraz suplementów. System DeLaval DelPro oprócz wydawania paszy kontroluje także jej spożycie przez zwierzę. W przypadku, kiedy zwierzę nie zjadło całej wydanej porcji, rolnik otrzymuje wiadomość alarmową.

Stacje DeLaval można wyposażyć w tylną bramkę, która zamknie się za krową zapewniając jej spokój przy pobieraniu paszy. Ponadto wewnątrz boksu znajduje się specjalna mata antypoślizgowa.

Lely

Holenderski producent oferuje stacje paszowe Cosmix, które współpracują z oprogramowaniem Lely T4C.

Standardowo stacje Lely dozują jedną paszę. Opcjonalnie jest możliwe podawanie jednocześnie czterech pasz. Dozowniki pasz są umieszczone obok siebie i sterowane elektronicznie. Pasza jest dozowana do specjalnie ukształtowanych koryt. Urządzenie wyposażono w czujniki rozpoznające rodzaj paszy. W przypadku braku paszy lub danego jej rodzaju nadzorca systemu otrzymuje sygnał alarmowy.

Stacje Lely Cosmix wyposażono w regulowane ściany boczne, dzięki czemu odstęp pomiędzy nimi można dopasować do rozmiarów zwierząt w oborze. Ponadto są one doposażone w zamykane od góry bramki.

Lely Cosmix jest zintegrowany z systemem Qwes, który zbiera informacje na temat aktywności krów w oborze. Urządzenie Qwes w postaci sensora jest zintegrowane z transponderem zawieszonym na szyi krowy. System kontroluje pobieranie paszy na podstawie położenia głowy i ruchów żwacza. W przypadku rejestracji innych zachowań krów niż modelowe system powiadamia o tym hodowcę. Qwes umożliwia także wykrywanie rui, jak również rejestruje czas leżenia krowy na legowisku. System jest standardowo zintegrowany z robotem udojowym Lely Astronaut, który dostarcza informacji o ilości i jakości pozyskanego mleka. Dzięki rozwiązaniom Qwes i Lely Astronaut system zarządzania stadem T4C może w lepszy sposób dobierać dawki pokarmowe dla zwierząt.

Cały tekst można przeczytać w grudniowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

dr inż. Jacek Skudlarski
Fot. firmoweKomentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat