Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Co sądzisz o Planie dla wsi przedstawionym przez ministra rolnictwa?
 
Pomoże rolnikom
Nie pomoże rolnikom
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Siła wyższa i EFA

2017-09-03

 Siła wyższa i EFA

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007-13 lub 2014-20, a w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej nie są w stanie zrealizować choćby jednego ze zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, powinni o tym jak najszybciej poinformować agencję – apeluje ARiMR.

Zgłoszenie takiego zdarzenia w odpowiednim terminie pozwoli na całkowite lub częściowe zwolnienie beneficjenta z wykonania zaciągniętych zobowiązań, a w przypadku działań PROW 2007-13, za zgodą agencji zmianie może ulec również termin ich wykonania.

Należy tylko złożyć w oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, jeżeli beneficjent jest już w ich posiadaniu.

Niektórzy rolnicy mogli nie wywiązać się z zadeklarowanego we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich wysiania do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego. Jeżeli jest to spowodowane złymi warunkami agrometeorologicznymi, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego na inny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA. Trzeba tylko złożyć oświadczenie o wystąpieniu siły wyższej.

W przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, powinien złożyć w biurze powiatowym ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym jest w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, może być wszystko: dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

(Fem)

Fot. Tytus Żmijewski

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat