Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Co sądzisz o Planie dla wsi przedstawionym przez ministra rolnictwa?
 
Pomoże rolnikom
Nie pomoże rolnikom
Nie mam zdania


Aktualno?ci

KE zgodziła się na pomoc dla producentów świń w Polsce

2017-09-08

 KE zgodziła się na pomoc dla producentów świń w Polsce
Do 28 sierpnia mieliśmy już w Polsce 91 ognisk afrykańskiego pomoru świń (68 w tym roku), mimo że w połowie miesiąca weszły w życie nowe, ostrzejsze zasady bioasekuracji. Nowe ogniska nie wyszły poza wyznaczone wcześniej strefy z ograniczeniami. Tymczasem Komisja Europejska zgodziła się na pomoc dla producentów świń.

Najczęściej ogniska pojawiają się w gospodarstwach rolnych utrzymujących od kilku do kilkudziesięciu świń, czasem ponad 100. W największym, pod Włodawą w woj. lubelskim, wykrytym pod koniec lipca, było jednak prawie 2 tys. tuczników.

 Pomoc unijna

Jak informuje ministerstwo rolnictwa, unijne rekompensaty będą przysługiwały rolnikom, którzy nie byli w stanie spełnić zaostrzonych wymogów bioasekuracji ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń i w związku z tym musieli zrezygnować z chowu tych zwierząt. 24 sierpnia projekt rozporządzenia wykonawczego KE uzyskał pozytywną opinię Komitetu do spraw Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

Pomoc będzie przysługiwała rolnikom, którzy od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. posiadali średnio nie więcej niż 50 świń, a w dniu kontroli, podczas której wydano decyzję o zaprzestaniu chowu trzody, posiadali co najmniej jedną świnię. Warunkiem jest także pozbycie się świń z gospodarstwa w terminie do 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń. Ponadto rekompensata przysługuje tylko tym rolnikom, którzy nie otrzymali do tych samych strat lub tych samych świń pomocy państwa, środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Zaproponowane stawki pomocy to 33 euro (ok. 141 zł) za prosię do 20 kg oraz 52 euro (ok. 222 zł) za inną świnię. Maksymalna liczba świń kwalifikujących się do pomocy: 10 tys. prosiąt oraz 171 654 tuczników. Łączny budżet to 9,3 mln euro. Polska może jednak o 100 proc. podwyższyć te kwoty.

Publikacja unijnego rozporządzenia jest przewidywana do połowy września 2017 r. Aktualnie trwają prace nad krajowymi przepisami mającymi na celu wdrożenie rozporządzenia KE – poinformował resort rolnictwa. 

Rekompensaty i odszkodowania

Tymczasem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła wypłatę odszkodowań za nieprzerwane (do końca 2018 r.) nieutrzymywanie w gospodarstwie świń na obszarach objętych programem bioasekuracji.

Warunki przystąpienia do programu to:

- złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w terminie do 14 sierpnia br., że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji;

- wykonanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującej wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu bioasekuracji, do 31 grudnia 2018 r.

Wniosek o przyznanie wsparcia należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR do 15 września 2017 r.

Pod koniec sierpnia zakończyły się uzgodnienia resortowe projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych, która ma zapewnić dodatkowe środki na odszkodowania i rekompensaty z tego tytułu. Wcześniej na 2017 r. przewidziano wydatki na ten cel w wysokości 7 mln zł (na odszkodowania) oraz 3 mln 658 tys. zł (na rekompensaty). Ze względu na nowe przypadki ASF, strefa zagrożona, w której realizowany jest program bioasekuracji, została rozszerzona, co generuje większe wydatki. Powiatowi lekarze weterynarii do 14 sierpnia otrzymali 2700 oświadczeń o rezygnacji z hodowli 35,5 tys. świń. Hodowcy trzody chlewnej najliczniej zrezygnowali z dalszej działalności w woj. lubelskim, gdzie złożyli 1351 wniosków na wycofanie z rynku 17 701 świń. Producentów, którzy zrezygnowali z dalszej działalności na rzecz rekompensat w woj. podlaskim jest 912, a woj. mazowieckim 447. Oznacza to ubój odpowiednio 10 827 oraz 6663 świń.

W projekcie nowelizacji ustawy proponuje się więc podniesienie kwoty na odszkodowania do 21,5 mln zł, a na rekompensaty do 8 mln zł. Resort rolnictwa wyliczył, że odszkodowanie za świnię średnio wyniesie 538 zł, a rekompensata będzie na poziomie 75 zł za sztukę. Przyjmując, że wydatki te obejmą 40 tys. świń, to na odszkodowania potrzebne jest 21 mln 520 tys. zł, a na rekompensaty 6 mln zł.

Służby weterynaryjne zajmują się więc organizacją likwidacji zgłoszonych stad i zapowiadają zakończanie akcji w ciągu miesiąca. 

Cały tekst można przeczytać we wrześniowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny” 

Małgorzata Felińska

Fot. Tytus Żmijewski

 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat