Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 4 tygodniu 2018 r.

2018-02-09

Rynek mleka i wołowiny w 4 tygodniu 2018 r.
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion Grudzień Listopad Miesięczna zmiana ceny
Północny 154,76 153,67
 
Centralny 154,76 147,40
 
Południowo-wschodni 151,02 152,95
 
Zachodni 149,08 146,10
 
Polska 151,58 151,40
 
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w marcu w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie Grudzień 2017
Grudzień 2016
 
Grudzień 2015 Zmiana ceny [proc.] w 2017 r. w stos. do lat:
Polska 2016 2015
151,58 136,07 117,52 11,4 29,0
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2018.01.28
2018.01.21
Masło Ekstra w blokach 1 622,59 1 684,45 -3,7
Masło Ekstra konfekcjonowane 1 846,77 1 915,04 -3,6
Mleko odtłuszczone w proszku 585,70 597,21 -1,9
Mleko pełne w proszku 1 044,41 1 048,94 -0,4
Ser Edamski 1 187,65 1 185,98 0,1
Ser Gouda 1 219,11 1 232,93 -1,1

4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
kategoria bydła w.ż.* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-01-28 2018-01-21
Bydło ogółem
 
6,69
 
bydło 8-12 m-cy (Z)
 
7,20
 
byki 12-24 m-ce (A)
 
7,54
 
byki > 24 m-cy (B)
 
7,41
 
wolce > 12 m-cy (C)
 
--
 
krowy (D)
 
5,34
 
Bydło ogółem
 
6,84
 
 
kategoria bydła mpc* [zł/kg] zm. ceny [%]
2018-01-28 2018-01-21
Bydło ogółem
 
13 189
 
bydło 8-12 m-cy (Z)
 
13 356
 
byki 12-24 m-ce (A)
 
13 997
 
byki > 24 m-cy (B)
 
13 855
 
wolce > 12 m-cy (C)
 
--
 
krowy (D)
 
11 492
 
Bydło ogółem
 
13 250
 
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przezrzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajnościrzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Ceny bydła na targowiskach ( zł/kg żywej wagi)
kategoria tydzień zm. tyg.(%)
2018-01-28 2018-01-21
cielęta 60-100 kg
 
13,33
 
młode bydło opasowe
 
6,97
 
krowy wybrakowane
 
4,63
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat