Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rolnicy chcą zmiany zasad przedłużania umów dzierżawy ziemi

2018-04-06

Rolnicy chcą zmiany zasad przedłużania umów dzierżawy ziemi
Przedstawiciele zarządów związków i stowarzyszeń rolniczych oraz Izb Rolniczych 5 kwietnia na spotkaniu w Brodach (Wielkopolska) omówili wniosek skierowany do ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, w którym proponują zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Rolnicy chcą ustawowego wprowadzenia kryteriów oceny gospodarstwa rolnego przy przedłużaniu umów dzierżawy. „Nasze propozycje są proste, proponujemy wprowadzenie do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przepisów, w oparciu o które wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy będzie rozpoznawany” – czytamy w komunikacie. Zdaniem członków Ponadregionalnego Porozumienia Rolników, przepisy powinny zawierać ocenę punktową w skali od 1-5 w dziesięciu podstawowych kryteriach, a przedłużenie umowy dzierżawy byłoby obligatoryjne na kolejne 10 lat dla podmiotów, które uzyskają minimum 15 pkt. Te, które nie zdobyłyby takiej liczby punktów podlegałoby dobrowolnej decyzji dyrekcji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednak w każdym przypadku dzierżawca mógłby odwołać się od decyzji KOWR do ministra rolnictwa, a później ewentualnie do sądu powszechnego lub polubownego.

Rolnicy proponują takie kryteria:

1/ wielkość całkowita gospodarstwa rolnego (grunty własne i dzierżawione):

10-200 – 5 pkt

201-300 – 4 pkt

301-400 – 3 pkt

401-500 – 2 pkt

powyżej 501 – 1 pkt 

2/ wyłączenia gruntów z umowy dzierżawy od daty jej zawarcia:

1-5 proc. – 1 pkt

5,1-10 proc. – 2 pkt

10,1-20 proc. – 3 pkt

20,1-30 proc. – 4 pkt

30,1-40 proc. – 5 pkt 

3/ zatrudnieni pracownicy:

1-5 osób – 1 pkt

6-10 osób – 2 pkt

11-15 osób – 3 pkt

16-20 osób – 4 pkt

20 osób i więcej – 5 pkt 

4/ wspólnicy lub współdzierżawcy:

1-2 – 1 pkt

3-4 – 2 pkt

5-10 – 3 pkt

11-15 – 4 pkt

16 i więcej – 5 pkt 

5/ wartość zobowiązań w przeliczeniu na 1 ha dzierżawionych gruntów:

0-300 zł – 1 pkt

301-500 zł – 2 pkt

501-800 zł – 3 pkt

801-1100 zł – 4 pkt

powyżej 1101 zł – 5 pkt 

6/ rodzaj produkcji:

produkcja roślinna konwencjonalna – 1 pkt

produkcja roślinna konwencjonalna i objęta w części pakietami PROW – 2 pkt

produkcja roślinno-zwierzęca (drób) – 3 pkt

produkcja roślinno-zwierzęca (trzoda chlewna w ilości 0,5 DJP/ha) – 4 pkt

produkcja roślinno-zwierzęca (krowy mleczne, bydło mięsne kozy, owce w ilości 0,5 DJP/ha) – 5 pkt 

7/ jeśli dzierżawca oświadczy, że przy przedłużeniu wyłączy z umowy dzierżawy grunty w ilości:

1-5 proc. – 1 pkt

5,1-10 proc. – 2 pkt

10,1-20 proc. – 3 pkt

20,1-30 proc. – 4 pkt

30,1-40 proc. – 5 pkt 

8/ jeśli dzierżawca prawidłowo wywiązuje się z postanowień umowy:

brak zaległości  – 1 pkt

dobre i aktualne wyniki analizy gleby – 1 pkt

prawidłowa gospodarka gruntami – 1 pkt

wykonywanie bieżących nakładów na nieruchomości – 1 pkt

wykorzystywanie funduszy europejskich – 1 pkt 

9/ jeśli grunty dzierżawione na 3 grudnia 2011 r. objęte były roszczeniami spadkobierców w ilości:

1-5 proc. – 1 pkt

5,1-10 proc. – 2 pkt

10,1-20 proc. – 3 pkt

20,1- 30 proc. – 4 pkt

30,1 proc. i więcej – 5 pkt 

10/ wielkość przychodów dzierżawcy z prowadzonego gospodarstwa rolnego w stosunku do przychodów całkowitych w ciągu roku:

1-20 proc. – 1 pkt

20,1-40 proc. – 2 pkt

40,1-60 – 3 pkt

60,1-80 proc. – 4 pkt

80,1-100 proc. – 5 pkt 

Ponadregionalne Porozumienie Rolników uważa też, że konieczne jest wprowadzenie jednolitych definicji rolnika i gospodarstwa rolnego, takich, jakie obowiązują ustawie o płatnościach:

- rolnik to osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz która prowadzi działalność rolniczą.
- gospodarstwo rolne to wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika, które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Producenci rolni żądają także utrzymania dopłat do hektara oraz prawa do dopłat na inwestycje w gospodarstwach rolnych na nie niższym poziomie niż obecnie, bez względu na  wielkość gospodarstwa, a także uwzględniania głosu rolników z poszczególnych regionów Polski, a nie traktowania wszystkich producentów jednakowo, jak to się dzieje obecnie.

Spotkanie zorganizowało Polskie Towarzystwo Rolnicze z siedzibą w Jeziorkach, którego prezesem jest Franciszek Nowak.  

Więcej informacji na ten temat zamieścimy w majowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny” 

Małgorzata Felińska

Zdjęcia Jarosława Prussa można obejrzeć w naszej fotogalerii

 

 

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat