Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Aktualno?ci

Czasowe zezwolenie na zastosowanie zapraw z grupy neonikotynoidów

2018-07-13

Czasowe zezwolenie na zastosowanie zapraw z grupy neonikotynoidów

9 lipca minister rolnictwa Jan K. Ardanowski na wniosek Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych zezwolił na czasowe (do 120 dni) wprowadzanie do obrotu dwóch zapraw do nasion rzepaku Modesto 480 FS (zawiera tiametoksam z grupy neonikotynoidów i fungicydy: metalaksyl – M, fludioksonil) oraz Cruiser OSR 322 FS (zawiera tiametoksam) – podał resort rolnictwa. 

Środki te będą mogły być stosowane w sposób ograniczony i kontrolowany w uprawie rzepaku ozimego do zwalczania pchełek ziemnych, chowacza galasówka, miniarki kapuścianej, gnatarza rzepakowca, mszycy brzoskwiniowej, rolnic, mączniaka rzekomego kapustnych oraz zgorzeli siewek.

KZPRiRB wskazało na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej, spowodowanej panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i wzrastającą presją organizmów szkodliwych. Powoduje to brak możliwości zapewnienia skutecznej ochrony rzepaku ozimego z wykorzystaniem dostępnych metod. We wniosku zrzeszenia podkreślono także, że w tej sytuacji niezbędne jest wielokrotne wykonywanie zabiegów nalistnych powodujących dodatkowe obciążenie dla środowiska. Natomiast stosowane metody niechemiczne są mało skuteczne.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa owadów zapylających, zabiegi zaprawiania nasion i ich wysiewu mogą zostać przeprowadzone pod następującymi warunkami:

- zaprawianie będą mogły wykonać wyłącznie podmioty posiadające certyfikat ESTA;

- na opakowaniach zaprawionych nasion zamieszczane będą informacje określające środki ostrożności związane z ochroną środowiska, w tym również zapisy wskazujące na konieczność poinformowania zainteresowanych stron o wysiewie nasion zaprawionych środkami Modesto 480 FS lub Cruiser OSR 322 FS.

ESTA to Europejski System Jakości Zaprawiania Nasion (European Seed Treatment Assurance), w Polsce nadzorowany przez Polską Izbę Nasienną (PIN). Aktualnie w naszym kraju certyfikat ESTA posiadają następujące podmioty:

- Hodowla Roślin Strzelce

- Obrol Kulczyński w Kruszewni

- Rapool w Wągrowcu.

System ESTA jest zgodny z integrowaną ochroną roślin, gdyż ogranicza negatywny wpływ zapraw nasiennych na środowisko poprzez właściwą jakość procesu zaprawiania, który zapewnia równomierność pokrycia nasion zaprawą oraz ogranicza zawartość pyłów do minimum (ich norma dla rzepaku została określona na 0,50 g/700 000 nasion. Zawartość pyłu w zaprawionych  nasionach jest określana za pomocą testu Heubach'a. Jednostki zaprawiające nasiona zgodnie z systemem ESTA są co roku kontrolowane przez niezależne jednostki certyfikujące, działające w ramach Polskiego Centrum Akredytacji (PCA).

Pod koniec czerwca br. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował przygotowaną na zlecenie Komisji Europejskiej ocenę zasadności wydania przez siedem innych krajów Unii Europejskiej (Bułgaria, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Węgry) czasowych zezwoleń kryzysowych dotyczących zapraw z grupy neonikotynoidów. W zdecydowanej większości EFSA stwierdziła, że zezwolenia te były w pełni uzasadnione. Zgoda na stosowanie zapraw przez polskich producentów rzepaku nie jest więc odosobnionym przypadkiem w Europie i nie powinna budzić zastrzeżeń organizacji ekologicznych. Wręcz przeciwnie, skuteczność zapraw powoduje, że liczba zabiegów ochronnych i ilość stosowanych środków ochrony rzepaku spadnie, również z korzyścią dla opłacalności jego uprawy. 

Więcej na ten temat w sierpniowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny” 

(Fem)

Fot. Tytus Żmijewski

 

               


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat