Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Aktualno?ci

Program pomocy dla poszkodowanych przez suszę

2018-07-31

Program pomocy dla poszkodowanych przez suszę
31 lipca Rada Ministrów przyjęła program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich  poszkodowanych w tym roku przez suszę lub powódź. Kosztować on będzie budżet państwa  799,5 mln zł, z czego 697 mln zł przeznaczono na dopłaty do hektara zniszczonych upraw – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.  

Według danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski: w 82,97 proc. gmin, na powierzchni 63,14 proc. gruntów ornych. Ponadto na południu Polski wystąpiła powódź, która zniszczyła m.in. uprawy rolne.

Pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich będzie udzielania w formie dotacji dla producentów rolnych, których starty w wyniku suszy lub powodzi wyniosły co najmniej 30 proc. danej uprawy, a także dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w br. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Pomoc może też polegać na spłacie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż dwa lata) w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR. Chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zaprzestali ich produkcji. 

Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego: 25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji; 60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców; 697 mln zł na dotacje do 1 ha upraw zniszczonych w co najmniej 30 proc.; 17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów. 

Minister rolnictwa Jan K. Ardanowski stwierdził, że susza mocno dotknęła północną część województwa lubuskiego, województwo zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, północną część województwa wielkopolskiego, część Mazowsza i Podlasie. – W innych regionach kraju także występują enklawy suszy - dodał. Ponieważ z szacunków wynika, ze zniszczonych zostało ok. 2 mln ha upraw, pomoc do hektara wyniesie prawdopodobnie ok. 350 zł.

Rozporządzenie będzie obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Fem)

Fot. Jarosław Pruss

 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat