Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Konkurs „Rolnik Pomorza i Kujaw 2019”

2020-01-12

Konkurs „Rolnik Pomorza i Kujaw 2019”
Właściciele 10 gospodarstw – laureaci 17. konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw”, 11 stycznia w Filharmonii Pomorskiej odebrali nagrody, dyplomy i pamiątkowe statuetki przedstawiające kłosy zbóż. 

- Dobre prowadzenie gospodarstwa nie wystarczy, żeby być zadowolonym z siebie. Liderzy powinni angażować się we wszystkie możliwe działalności – mówił podczas gali konkursu „Rolnik Pomorza i Kujaw” minister rolnictwa Jan K. Ardanowski. Przypomniał też gościom zgromadzonym w Filharmonii Pomorskiej co rząd PiS zrobił dobrego dla wsi i rolników, wspomniał o zmianach klimatycznych, o pomocy państwa dla producentów rolnych, która nie rozwiązuje problemu klęsk żywiołowych, a jedynie łagodzi ich skutki, oburzał się na działania „ekoterrorystów” i zapowiedział szkolenia o OZE (na razie to program pilotażowy prowadzony w dwóch województwach) oraz wejście w życie rozporządzenia, na podstawie którego będzie można w gospodarstwach uruchamiać małe ubojnie. Odnotował też nieobecność na gali konkursu przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. 

W głównym konkursie kapituła przyznała nagrody 10 laureatom w pięciu kategoriach. 

Kategoria: produkcja roślinna

- Barbara i Tomasz Bielińscy prowadzą w Tuchółce w powiecie tucholskim gospodarstwo o powierzchni 278 ha. Specjalizują się w produkcji roślinnej, stosując nowoczesne technologie. Mają rozbudowany, nowoczesny park maszynowy. Aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej, często wspierają liczne inicjatywy, także charytatywne.

- Joanna i Krzysztof Skibińscy z Brudni w powiecie inowrocławskim prowadzą 208-hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję roślin rolniczych i uprawę warzyw. Uzyskują bardzo wysokie i stabilne plony dzięki wiedzy oraz wykorzystywaniu najnowszych technologii, a także dzięki nawadnianiu większości posiadanych gruntów. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt. Krzysztof Skibiński jest aktywnym działaczem społecznym – radnym gm. Dąbrowa Biskupia i członkiem Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Joanna Skibińska działa w KGW w Kawęczynie.

- Monika i Marcin Sobiesierscy z Radoszek w powiecie brodnickim prowadzą gospodarstwo o powierzchni 110 ha nastawione na produkcję roślinną i hodowlę trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Uzyskują bardzo dobre wyniki. Marcin Sobiesierski jest działaczem społecznym, pełni funkcję zastępcy prezesa OSP Radoszki. Monika Skibińska jest członkinią miejscowego KGW. 

Kategoria: produkcja zwierzęca

- Maria i Jarosław Janowscy z Murczyna w powiecie żnińskim prowadzą gospodarstwo o powierzchni 120 ha wyspecjalizowane w chowie trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Struktura produkcji roślinnej jest dostosowana do potrzeb żywieniowych trzody. Rolnicy stosują w możliwie największym stopniu naturalne metody, nie naruszające równowagi przyrodniczej. Gospodarstwo ma nowoczesną bazę techniczną, w pełni zautomatyzowaną chlewnię. Maria Janowska jest członkinią miejscowego KGW.

- Monika i Dariusz Bartczak prowadzą w Samszycach w powiecie  radziejowskim gospodarstwo o powierzchni 46 ha. Specjalizują się w produkcji bydła mięsnego rasy limousine. Struktura produkcji roślinnej jest dostosowana do potrzeb paszowych zwierząt. Dodatkowo rolnicy produkują energię ze źródeł odnawialnych. Monika Bartczak jest członkinią  miejscowego KGW, a jej mąż działa w Polskim Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Stowarzyszeniu Małej Energetyki Odnawialnej i Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym.

- Malwina i Jacek Górscy z Czamanina Koloni w powiecie  radziejowskim prowadzą gospodarstwo o powierzchni 30 ha. Specjalizują się w produkcji trzody chlewnej opartej o stado zarodowe świń rasy polskiej zwisłouchej. Gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesną chlewnię z trzema porodówkami, sektorem prosiąt oraz sektorem inseminacji. Tuczarnia jest w pełni zautomatyzowana. Struktura produkcji roślinnej jest dostosowana do potrzeb paszowych zwierząt. Państwo Górscy oprócz pracy zawodowej udzielają się społecznie. 

Kategoria: mleczarstwo i produkcja mleka

- Brygida i Edyta Behrendt z Brzozia w powiecie tucholskim są właścicielkami gospodarstwa o powierzchni 90 ha, które nastawione jest na produkcję mleka. Rolniczki sprzedają je Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek. Produkcja roślinna w całości przeznaczone jest na pasze, natomiast 48 ha to użytki zielone. Stado trzymane jest w nowoczesnej wolnostanowiskowej oborze w pełni zmechanizowanej.

- Joanna i Paweł Dąbrowscy z Łabiszyna w powiecie żnińskim mają gospodarstwo o powierzchni 90 ha, specjalizujące się w produkcji mleka. Uzyskując bardzo dobre wyniki. Produkcja roślinna w całości przeznaczona jest dla stada krów – na polach dominuje kukurydza na kiszonkę. Gospodarstwo wyposażone jest w sprzęt rolniczy najnowszej generacji. Rolnicy współpracują z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, przyjmując studentów na praktyki. Corocznie uczestniczą w organizacji lokalnych dożynek, wspierają inicjatywy charytatywne.   

Kategoria: sadownictwo i ogrodnictwo

- Renata i Andrzej Zanieccy z Szabdy w powiecie brodnickim prowadzą gospodarstwo o powierzchni 100 ha, z czego dużą część zajmują sady (jabłonie, grusze, śliwy i wiśnie). Ponadto uprawiają warzywa. Dbając o ochronę środowiska wykorzystują energię odnawialną do chłodzenia i nawadniania upraw oraz do ogrzewania domu. Gospodarstwo jest wyposażone w sprzęt rolniczy najnowszej generacji. Andrzej Zaniecki uczestniczy w działalności samorządu gminnego. Z jego inicjatywy wspólnie z innymi gminami zrealizowano inwestycję – kolektor kanalizacji sanitarnej ze Zbiczna do Brodnicy. Państwo Zanieccy corocznie uczestniczą w organizacji lokalnych dożynek i wspierają inicjatywy charytatywne.   

Kategoria: gospodarstwa wielkotowarowe

- Stanisław Błażejewski jest zarządcą gospodarstwa rolnego o powierzchni 670 ha należącego do Przedsiębiorstwa AGROPIN w Pińsku w powiecie nakielskim. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i w hodowli bydła mlecznego. Przy produkcji stosuje się tu w możliwie największym stopniu naturalne metody, nienaruszające równowagi przyrodniczej. Gospodarstwo ma nowoczesną bazę techniczną i w pełni zautomatyzowaną oborę. Przedsiębiorstwo AGROPIN otrzymało statuetkę i dyplom od mleczarni Rypin za zajęcie drugiego miejsca w rankingu Dostawca Roku 2013. 

Ponadto tytuł „Honorowy Rolnik Pomorza i Kujaw” kapituła konkursu przyznała Januszowi Borkowskiemu, właścicielowi Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Krukowiak w miejscowości Redecz Krukowy pod Włocławkiem oraz Janowi Gocowi, emerytowanemu rolnikowi znanemu na Kujawach i Pomorzu. 

Nagrody specjalne odebrali: Irena i Mariusz Dębowscy z miejscowości Lubraniec Parcele w powiecie włocławskim, Dariusz Cichacki z Niewierza w powiecie brodnickim, Maciej Feddek z Nowego Dworu w powiecie bydgoskim oraz Halina i Leszek Głuszkowscy ze wsi Długie w powiecie rypińskim. Nagrodą specjalną Fundacji imienia inż. Eugeniusza Michalskiego uhonorowany został Przemysław Czepek, młody rolnik z Brzozia w powiecie brodnickim. 

Małgorzata Felińska

Więcej zdjęć Jarosława Prussa można obejrzeć w naszej fotogalerii


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze