Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Konkurs „H2O! To jest to!”

2020-02-14

Konkurs „H2O! To jest to!”
Masz pomysł jak zachęcić mieszkańców gminy do oszczędzania i gromadzenia wody? Czy w gospodarstwie rolnym wprowadziłeś rozwiązania zapewniające wykorzystanie deszczówki lub małej retencji i chcesz je promować? Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza konkurs na przeprowadzenie działań popularyzujących oszczędne gospodarowanie wodą na terenach wiejskich. 

Niedobory wody to wyzwanie nie tylko dla rolnictwa, ale także innych gałęzi gospodarki. To również duży problem dla mieszkańców, szczególnie obszarów wiejskich.

– W Polsce z roku na rok, szczególnie w miesiącach letnich, obserwujemy narastający deficyt wody. Jej niedobór na obszarach wiejskich to nie tylko susze i straty w zbiorach i hodowlach, a w konsekwencji wzrost cen żywności, ale także pogarszająca się jakość życia mieszkańców wsi. Dlatego zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działań na rzecz popularyzacji racjonalnej gospodarki wodnej w swoich lokalnych społecznościach – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem konkursu „H20! To jest to!” jest zaangażowanie oraz zainspirowanie mieszkańców wsi do podejmowania działań na rzecz optymalnego gospodarowania wodą. W ramach konkursu można zgłaszać pomysły na przeprowadzenie kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w jednej z kategorii:

- własne gospodarstwo domowe – oszczędzanie, gromadzenie oraz powtórne użycie wody dla celów indywidualnych;

- własne gospodarstwo rolne – alternatywne rozwiązania dotyczące oszczędzania, gromadzenia oraz wielokrotnego wykorzystywania wody w gospodarstwie rolnym, a także promocja rozwiązań związanych z retencją i melioracją;

- wspólne tereny publiczne – gromadzenie wody oraz jej powtórne użycie na terenach publicznych.

Partnerem konkursu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 marca 2020 r. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoni 10 półfinalistów, którzy w dniach 20-21 marca 2020 r., zostaną zaproszeni na warsztaty organizowane podczas Europejskiego Forum Rolniczego. Podczas zajęć laureaci będą mieli okazję skonsultować swoje projekty z ekspertami m.in. z dziedziny public relations, a następnie zaprezentować je przed komisją konkursową. Do autorów trzech najlepszych projektów trafią nagrody pieniężne w wysokości do 20 tys. zł każda na realizację zwycięskiej kampanii.  

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu „H20! To jest to!” dostępne są na stronach: www.efrwp.pl oraz www.forum-jasionka.pl

Zagadnienia dotyczące topniejących zasobów wodnych oraz zarządzania zasobami wodnymi w rolnictwie w obliczu zmian klimatycznych to jeden wiodących tematów 3. Europejskiego Forum Rolniczego, które odbędzie się w dniach 20-21 marca w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa. Podczas debaty z udziałem przedstawicieli resortów rolnictwa i gospodarki morskiej oraz specjalistów z zakresu inżynierii wodnej, Fundacja EFRWP – współorganizator forum w Jasionce, zaprezentuje najnowszy raport przedstawiający analizę kształtowania i wykorzystania w Polsce zasobów wodnych dla celów rolnictwa i obszarów wiejskich. 

***

Europejskie Forum Rolnicze to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej. Dwie ostatnie edycje forum zgromadziły blisko 5 tys. uczestników: rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

Rejestracja prowadzona jest do 16 marca 2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w forum jest bezpłatny.

Więcej szczegółów: www.forum-jasionka.pl

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze