Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 10 tygodniu 2020 roku

2020-03-24

Rynek mleka i wołowiny w 10 tygodniu 2020 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Styczeń
2020
Grudzień 2019
Miesięczna zmiana ceny
Północny
143,44
148,3
-3,2
Centralny
131,33
132,7
-1
Południowo-wschodni
137
137,2
-0,2
Zachodni
134,78
135,9
-0,8
Polska
139,18
142,5
-2,3
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
12.2020
12.2019
12.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2018
2017
139,18
139,47
141,67
-0,2
-1,8
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2020.03.08
2020.03.01
Masło Ekstra w blokach
1442
1481
-2,7
Masło Ekstra konfekcjonowane
1658
1645
0,8
Mleko odtłuszczone w proszku
1117
1092
2,3
Mleko pełne w proszku
1275
1269
0,4
Ser Edamski
1367
1400
-2,4
Ser Gouda
1405
1440
-2,4
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2020.03.08
2020.03.01
2020.03.08
2020.03.01
Bydło ogółem
6,32
6,31
12 194
12 178
0,1
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,64
6,40
12 316
11 879
3,7
byki 12-24 m-ce (A)
6,73
6,78
12 618
12 722
-0,8
byki > 24 m-cy (B)
6,66
6,73
12 502
12 625
-1,0
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
*
--
--
krowy (D)
5,10
5,03
10 466
10 334
1,3
jałówki > 12 m-cy (E)
6,71
6,71
12 953
12 961
-0,1
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2020.03.08
2020.03.01
2019.03.10
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
587,08
590,99
715,03
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
878,22
887,32
961,41
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
--
--
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat