Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Rynek mleka i wołowiny w 18 tygodniu 2020 roku

2020-05-14

Rynek mleka i wołowiny w 18 tygodniu 2020 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Marzec
Luty
Miesięczna zmiana ceny
Północny
141,4
142,3
-0,6
Centralny
130,3
132,2
-1,4
Południowo-wschodni
137,7
139,2
-1,0
Zachodni
134,6
135,6
-0,8
Polska
138
139,2
-0,8
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
03.2020
03.2019
03.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2019
2018
137,98
139,24
136,38
-0,9
1,2
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2020.05.03
2020.04.26
Masło Ekstra w blokach
1 236
1299
-4,8
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 483
1439
3,0
Mleko odtłuszczone w proszku
819
829
-1,3
Mleko pełne w proszku
1 171
1202
-2,6
Ser Edamski
1365
1379
-1,1
Ser Gouda
1398
1387
0,8
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2020.05.03 2020.04.26 2020.05.03 2020.04.26
Bydło ogółem
5,78
5,94
11 151
11467
-2,8
bydło 8-12 m-cy (Z)
5,75
5,96
10 672
11 057
-3,5
byki 12-24 m-ce (A)
6,22
6,44
11 663
12 091
-3,5
byki > 24 m-cy (B)
6,13
6,40
11 507
12 004
-4,1
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
4,70
4,79
9 654
9 831
-1,8
jałówki > 12 m-cy (E)
6,26
6,34
12 083
12 249
-1,4
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2020.05.03 2020.04.26 2019.05.05
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
539,31
645,22
713,56
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
935,06
924,98
979,90
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
--
--
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW 

 

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat