Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualności

7 tys. euro nie dla wszystkich rolników

2020-07-09

7 tys. euro nie dla wszystkich rolników
8 lipca minister rolnictwa Jan K. Ardanowski i podsekretarz stanu Ryszard Kamiński przedstawili szczegóły nadzwyczajnego jednorazowego działania w ramach PROW 2014-20, wspierającego gospodarstwa rolne dotknięte skutkami pandemii Covid-19 – podał w komunikacie resort rolnictwa.

– Nie wszystkie gospodarstwa poniosły straty w wyniku pandemii koronawirusa. Dlatego pomoc została skierowana przede wszystkim do tych, które specjalizują się w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza w tych segmentach, które uzależnione są od eksportu – poinformował minister i zwrócił uwagę, że najbardziej dotyczy to producentów bydła mięsnego, drobiu, jagnięciny, a także w pewnym stopniu również roślin ozdobnych.

– Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o zgodę na przesunięcie niewykorzystanych do tej pory środków z PROW 2014-20 w wysokości 1 miliarda euro, ale zgodę otrzymaliśmy jedynie na alokację 1 miliarda złotych, czyli 2 procent środków PROW – powiedział minister.

Dodał, że przesunięcie środków dotyczyło tych działań, które cieszyły się małym zainteresowaniem rolników. Przy okazji minister podał, że ok. 70 proc środków z PROW 2014-20 zostało już zakontraktowanych i nie ma obawy, że z tego programu zmarnuje się chociaż jedno euro.

– Nabór wniosków zostanie przeprowadzony na przełomie sierpnia i września tego roku, po zakończeniu prac legislacyjnych – poinformował wiceminister Ryszard Kamiński.

Planuje się, że wsparciem zostaną objęci rolnicy następujących sektorów (rodzaje produkcji rolnej): bydło mięsne (wołowina), krowy mleczne (krowy), świnie (prosięta/lochy), owce, kozy, drób rzeźny (kurczęta, gęsi i indyki), drób nieśny (produkcja jaj kur mięsnych) oraz

uprawa roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).

Kwoty wsparcia uzależnione będą od spełnienia minimalnej skali produkcji w gospodarstwie:

- co najmniej 3 szt. bydła mięsnego płci męskiej w wieku od 12 do 24 miesięcy – od 5100 zł;

- co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego w wieku powyżej 24 miesięcy – od 1000 zł;

- co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika – od 4500  zł;

- co najmniej 10 owiec płci żeńskiej w wieku od 12 miesięcy – od 1800 zł;

- co najmniej 5 kóz płci żeńskiej w wieku od 12 miesięcy – od 1000  zł;

- co najmniej 1000 szt. drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi, indyki) – od 2200 zł;

- co najmniej 1000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) – od 2200 zł;

- co najmniej 25 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m2 powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych – od 1400 zł.

W przypadku większej skali produkcji w gospodarstwie, te kwoty wsparcia będą odpowiednio wyższe. Pomoc będzie sumą kwot przysługujących z tytułu poszczególnych sektorów, przy czym maksymalna kwota nie przekroczy 7 tys. euro na rolnika.

Podczas konferencji prasowej minister Ardanowski odniósł się także do nieprawdziwych – jego zdaniem – informacji o braku środków na wypłatę pomocy suszowej: – Nie jest prawdą, że nie ma środków na pomoc suszową. Te pieniądze są zabezpieczone, ale Komisja Europejska zabroniła realizacji tej pomocy w formule de minimis – powiedział minister. – Wystąpiłem do KE o zwiększenie limitu de minimis na rok 2020 lub na skorzystanie z limitu na rok następny, ale otrzymaliśmy absolutny zakaz wypłaty należnych rolnikom środków w formule de minimis. Dlatego przygotowaliśmy inne rozwiązanie, które pozwoli na wykorzystanie środków przeznaczonych na pomoc suszową. Wszyscy uprawnieni taką pomoc otrzymają w dotychczasowej, ustalonej wysokości – podkreślił minister. 

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat