Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek mleka i wołowiny w 49 tygodniu 2020 roku

2020-12-22

Rynek mleka i wołowiny w 49 tygodniu 2020 roku
1. Średnia ważona cena skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg.
Makroregion
Październik
Wrzesień
Miesięczna zmiana
Północny
153,08
144,2
6,1
Centralny
136,94
132,2
3,6
Południowo-wschodni
142,4
136,1
4,6
Zachodni
141,65
134,9
5,0
Polska
147,52
140,3
5,2
 
2. Porównanie ceny skupu mleka (netto) o standardowych parametrach (d. kl. ekstra) w zł/100 kg notowanej w ciągu ostatnich trzech lat.
Wyszczególnienie
10.2020
10.2019
10.2018
Zmiana ceny [proc.] w 2018 r. w stos. do lat:
Polska
2019
2018
147,35
135,26
140,12
8,9
5,2
 
3. Tygodniowa zmiana cen wybranych przetworów mleczarskich
Towar
POLSKA
Cena zł/100kg
Tygodniowa zmiana
ceny [%]
2020.12.06
2020.11.29
Masło Ekstra w blokach
1 554
1 605
-3,2
Masło Ekstra konfekcjonowane
1 699
1 723
-1,4
Mleko odtłuszczone w proszku
969
949
2,1
Mleko pełne w proszku
1 162
1 184
-1,8
Ser Edamski
1397
1375
1,6
Ser Gouda
1460
1420
2,8
 
4. Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce
Kategoria bydła
w.ż.* [zł/kg]
mpc* [zł/tonę]
zm. ceny [%]
2020.12.06
2020.11.29
2020.12.06
2020.11.29
Bydło ogółem
6,39
6,27
12 332
12 099
1,9
bydło 8-12 m-cy (Z)
6,93
6,61
12 855
12 260
4,9
byki 12-24 m-ce (A)
7,20
7,14
13 516
13 393
0,9
byki > 24 m-cy (B)
7,22
7,11
13 537
13 333
1,5
wolce > 12 m-cy (C)
--
--
--
--
--
krowy (D)
4,89
4,79
10 036
9 830
2,1
jałówki > 12 m-cy (E)
6,72
6,65
12 977
12 847
1,0
*jest to cena netto zapłacona dostawcom bydła za dostarczony do rzeźni lub zakupiony przez rzeźnię pełnowartościowy żywiec wołowy na bazie franco zakład czyli wraz z kosztami transportu dostawcy jak i rzeźni jeśli poniosła ona koszty transportu związane z zakupem żywca. Cena ta zawiera również wszelkie dodatkowe płatności (premie, nagrody itp.)niezależnie od okresu w jakim zostały wypłacone
**- w.ż.- waga żywa ( cenę za wagę żywą wyliczono stosując średnie wskaźniki wydajności rzeźnej uzyskane Polsce w roku 2010: bydło ogółem - 0,507 (było 0,521);
byki do 2 lat - 0,539 (było 0,550); byki > 2 lat - 0,535 (było 0,520); wolce - 0,54 (było 0,540);
krowy - 0,465 (było 0,478) i jałówki – 0,516 (było 0,530),
mpc - masa poubojowa ciepła
 
5. Średnie ceny zakupu cieląt od 8 dni do 4 tygodni oraz młodego bydła opasowego w wieku 6-12 miesięcy
Kategoria bydła
Jednostka
Cena zakupu
2020.12.06
2020.11.30
2019.12.08
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mleczny
zł/szt
605,92
630,27
576,47
Byczki od 8 dni do 4 tygodni - typ mięsny
zł/szt
884,79
922,63
842,79
Młode bydło opasowe 6-12 m-cy
zł/kg w.ż.
nld
nld
--
** korekta ceny za okres 6-12.01.2020r.
* - z uwagi na ustawowy wymóg nieidentyfikalności danych, ceny nie podano
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletyny informacyjnego MRiRW

 

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze