Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek zbóż w 49 tygodniu 2020 roku

2020-12-22

Rynek zbóż w 49 tygodniu 2020 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2020-12-06
2020-11-29
Pszenica
konsumpcyjne
844
842
0,3
paszowe
862
852
1,2
Żyto
konsumpcyjne
585
576
1,7
paszowe
626
618
1,2
Jęczmień
konsumpcyjne
661
705
-6,3
paszowe
694
673
3,1
browarniane
728
695
4,7
Kukurydza
pasz. "mokra"
475
453
4,7
paszowe
753
751
0,3
Owies
konsumpcyjne
596
587
1,5
paszowe
562
551
1,9
Pszenżyto
paszowe
716
714
0,2
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
zmiana (%)
2020-12-04
2020-11-27
 
PSZENICA
Cena min.
675
675
0,0
Cena max.
1050
1000
5,0
Cena śr.
867
862
0,6
 
ŻYTO
Cena min.
475
475
0,0
Cena max.
900
900
0,0
Cena śr.
626
620
1,0
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
600
600
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
783
776
0,9
 
KUKURYDZA
Cena min.
700
700
0,0
Cena max.
1125
1138
-1,1
Cena śr.
945
940
0,6
 
OWIES
Cena min.
500
500
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
672
670
0,4
 
PSZENŻYTO
Cena min.
500
600
-16,7
Cena max.
900
900
0,0
Cena śr.
713
721
-1,1
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 01-04.12.2020
 
 
Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
jęczmień paszowy jary
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
725
50
z dostawą
kraj
pszenżyto
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
685
50
z dostawą
kraj
pszenica paszowa
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
820
100
z dostawą
kraj
 
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze