Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy pomoc "covidowa" dla rolników jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualności

Rynek zbóż w 50 tygodniu 2020 roku

2020-12-28

Rynek zbóż w 50 tygodniu 2020 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2020-12-13
2020-12-06
Pszenica
konsumpcyjne
843
844
-0,1
paszowe
852
862
-1,2
Żyto
konsumpcyjne
586
585
0,1
paszowe
634
626
1,3
Jęczmień
konsumpcyjne
685
661
3,7
paszowe
692
694
-0,2
browarniane
736
728
1,0
Kukurydza
pasz. "mokra"
533
475
12,3
paszowe
771
753
2,4
Owies
konsumpcyjne
588
596
-1,4
paszowe
587
562
4,5
Pszenżyto
paszowe
727
716
1,6
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
zmiana (%)
2020-12-04
2020-11-27
 
PSZENICA
Cena min.
675
675
0,0
Cena max.
1000
1050
-4,8
Cena śr.
874
867
0,9
 
ŻYTO
Cena min.
475
475
0,0
Cena max.
900
900
0,0
Cena śr.
628
626
0,4
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
650
600
8,3
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
785
783
0,3
 
KUKURYDZA
Cena min.
700
700
0,0
Cena max.
1250
1125
11,1
Cena śr.
942
945
-0,4
 
OWIES
Cena min.
500
500
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
674
672
0,3
 
PSZENŻYTO
Cena min.
500
500
0,0
Cena max.
900
900
0,0
Cena śr.
718
713
0,7
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 07-11.12.2020
 
 
Towar
Parametry jakościowe
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
jęczmień paszowy jary
zgodne z PN
Rol Petrol Łódź
665
200
loco opolskie
kraj
 
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze