Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
W jakim stanie są oziminy na Twoim polu?
 
Dobrym
Złym
Trudno powiedzieć


Aktualności

Można składać wnioski o dopłaty

2021-03-15

Można składać wnioski o dopłaty
Od dzisiaj, 15 marca, rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje je wyłącznie przez internet – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. 

Przez ostatnie trzy lata, od momentu startu aplikacji eWniosekPlus, rolnicy mieli również możliwość złożenia wniosku o dopłaty w formie papierowego oświadczenia o braku zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym – przypomniała ARiMR. Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną. O tym, że rolnicy dobrze sobie radzą ze składaniem e-wniosków świadczy rosnąca z roku na rok ich liczba. W 2018 r. złożono 900 tys. wniosków przez internet, a w latach 2019 i 2020 było ich już ponad 1 mln na ok. 1,3 mln wniosków składanych co roku.    

Rolnicy, którzy nie mają komputera lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem e-wniosku mogą liczyć na pomoc pracowników biur powiatowych ARiMR. W placówkach przygotowano stanowiska komputerowe z których można wysłać wniosek, a wsparciem w kwestiach technicznych będą służyć eksperci.   

By ułatwić korzystanie z aplikacji eWniosekPlus jest ona sukcesywnie modyfikowana. W 2021 r. również wprowadzono kilka zmian usprawniających jej działanie, m.in. dodana została sekcja wskazująca na najbardziej aktualny wniosek wysłany do ARiMR; generowane są ostrzeżenia o niewykorzystaniu w całości maksymalnego kwalifikowanego obszaru (MKO) na działce; wyświetlają się błędy, ostrzeżenia czy wizualizacje w sposób bardziej wyeksponowany; a także umożliwiono przegląd listy upraw czy elementów EFA (obszarów proekologicznych) zdefiniowanych w gospodarstwie. Poza tym aplikacja zapewnia dostęp do aktualnych danych dotyczących płatności bezpośrednich.

Wszystkie dane dotyczące płatności obszarowych generowane są automatycznie na podstawie narysowanych granic upraw i wybranych płatności. Zatem rolnik nie musi wpisywać powierzchni działek, wystarczy, że wyrysuje granice działki, a powierzchnia zostanie wyliczona automatycznie.

Aplikacja została przygotowana w taki sposób, aby rolnicy mieli możliwość wyboru doradcy i nadania mu upoważnienia do obsługi wniosku na dany rok. Jest to znaczne ułatwienie w przypadku tych rolników, którzy zdecydowali się na wypełnienie wniosku przez doradców.

Kolejna zmiana polega na objęciu dopłatami dobrostanowymi oprócz bydła i świń także owiec.

Wnioski co do zasady należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) do 17 maja. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 11 czerwca 2021 r.

ARiMR przypomina przy okazji, że wypalanie traw jest niezgodne z przepisami i grożą za to surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat bezpośrednich. „Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego. Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed katastrofy. Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą także ludzie” – ostrzega agencja.

(Fem)

Fot. Tytus Żmijewski


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze