Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
W jakim stanie są oziminy na Twoim polu?
 
Dobrym
Złym
Trudno powiedzieć


Aktualności

Rynek zbóż w 11 tygodniu 2021 roku

2021-04-07

Rynek zbóż w 11 tygodniu 2021 roku
1. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż
Towar
Rodzaj ziarna
Cena (zł za tonę)
Tyg. zm. cen. (%)
2021-03-21
2021-03-14
Pszenica
konsumpcyjne
950
962
-1,3
paszowe
977
976
0,1
Żyto
konsumpcyjne
724
706
2,6
paszowe
722
728
-0,8
Jęczmień
konsumpcyjne
779
787
-1,0
paszowe
824
827
-0,4
browarniane
842
774
8,8
Kukurydza
paszowe
894
888
0,7
Owies
konsumpcyjne
674
685
-1,6
paszowe
625
641
-2,6
Pszenżyto
paszowe
835
832
0,3
nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji
Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)
 
2. Notowania cen na wybranych targowiskach
 
 
Cena [zł/tona]
Tygodniowa
zmiana (%)
2021-03-19
2021-03-12
 
PSZENICA
Cena min.
800
800
0,0
Cena max.
1100
1100
0,0
Cena śr.
976
972
0,4
 
ŻYTO
Cena min.
500
500
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
698
685
2,0
 
JĘCZMIEŃ
Cena min.
700
700
0,0
Cena max.
1050
1050
0,0
Cena śr.
856
857
-0,1
 
KUKURYDZA
Cena min.
800
800
0,0
Cena max.
1200
1200
0,0
Cena śr.
987
981
0,5
 
OWIES
Cena min.
550
550
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
718
728
-1,3
 
PSZENŻYTO
Cena min.
650
650
0,0
Cena max.
1000
1000
0,0
Cena śr.
794
804
-1,2
*Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek -piątek)
 
3. Notowania cen na giełdach towarowych w okresie: 15-19.03.2021
 
 
Towar
Giełda
Cena (zł/tona)
Ilość (tona)
Lokalizacja
Uwagi
Kukurydza paszowa zg z z PN
Rol Petrol Łódź
910
150
z dostawą
kraj
Kukurydza paszowa zg z PN
Rol Petrol Łódź
875
75
loco mazowieckie
kraj
Kukurydza paszowa zg z PN
Rol Petrol Łódź
895
100
loco opolskie
kraj
Pszenżyto zg z PN
Rol Petrol Łódź
870
300
z dostawą
kraj
Otręby żytnie worki zg z PN
Rol Petrol Łódź
520
24
loco łódzkie
kraj
Jęczmień paszowy jary zg z PN
Rol Petrol Łódź
775
25
loco lubelskie
kraj
* średnia ważona ze wszystkich transakcji
 
źródło: http://www.rolpetrol.com.pl/notowania/notowania-cen-zboz-rolpetrol/
 
Objaśnienia:
lc. - loco, fr. - franco, mag. - magazyn sprzedającego, gr. - granica, wag. – wagon, imp. - import, skł. cel. - skład celny, l. opad. - liczba opadania, wilg.- wilgotność, gl. - gluten, rozpł.-
 
*Dane zebrane i opracowane na podstawie biuletynu informacyjnego MRiRW 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze