Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na którą partię oddasz głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tym roku?
 
Koalicja Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwość
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polska 2050 Szymona Hołowni
AGROunia
Lewica
Konfederacja


Aktualno?ci

Warto działać dziś, aby jutro nie narzekać

2022-05-15

Warto działać dziś, aby jutro nie narzekać
Rolnictwo zrównoważone, rolnictwo węglowe czy wreszcie rolnictwo precyzyjne. Myślę, że niejeden rolnik może się w tych różnych, stosunkowo nowych nazwach pogubić.
 
Te wszystkie modele rolnictwa stanowią jednak całość, właśnie w ramach zrównoważenia, czyli połączenia opłacalności produkcji rolniczej (cel ekonomiczny), zmniejszania wpływu rolnictwa na środowisko i zmiany klimatyczne (cel środowiskowy) oraz dążenia do społecznej akceptacji rolnictwa (cel społeczny).
 
Rolnictwo zrównoważone jest swego rodzaju „złotym środkiem” pomiędzy rolnictwem ekologicznym i konwencjonalnym. Bez jednoczesnego spełnienia tych trzech celów: ekonomicznego, środowiskowego i społecznego, nie ma zrównoważenia. W głowach czytelników może pojawić się kilka pytań. Najczęstsze to zapewne: co ja z tego będę miał? Po pierwsze, optymalizacja kosztów produkcji i zrównoważone zwiększenie produkcji. Na przykład zmienne dawkowanie nawozów i zmienna norma wysiewu dzięki rozwiązaniom cyfrowym, takim jak FieldView Plus, przekłada się na precyzyjne stosowanie środków produkcji.
 
Zrównoważone praktyki rolnicze poprawiają żyzność i produktywność gleby, co jest w obecnej sytuacji geopolitycznej i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego szczególnie ważne. Po drugie, spełnienie oczekiwań rynku.
 
Firmy z branży spożywczej coraz częściej wymagają od rolników stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych, w tym również w kierunku niskoemisyjnej produkcji rolniczej. Czasami używana jest metoda marchewki, czyli bonusy finansowe, ale czasami także kija, sztywny wymóg bez dodatkowych korzyści finansowych.
 
Liczę na to, że wkrótce metoda zachęty (marchewki) będzie tą dominującą. Na pewno już teraz zrównoważenie gospodarstwa wyróżnia rolnika od innych i stanowi argument negocjacyjny w relacjach z częścią firm z branży spożywczej. Po trzecie, większe dopłaty unijne. Zdecydowana większość ekoschematów w nowym WPR wpisuje się w definicję rolnictwa zrównoważonego. Oznacza to dla rolników większe dopłaty w ramach I filaru. Po czwarte, odpowiedź na oczekiwania konsumentów.

Rolnictwo zrównoważone to klucz do tego, by rolnicy byli bardziej szanowani. Oczywiście można trend rolnictwa zrównoważonego zlekceważyć i powiedzieć „to nie dla mnie”. Ale prawda jest taka, że trendy polityczno-społeczno-rynkowe powodują, że nie ma innej opcji w dłuższej perspektywie czasowej. Warto więc działać już dziś, aby jutro nie narzekać, że innym powodzi się lepiej.
 
Adam Kopyść, dyrektor ds. cyfrowego i zrównoważonego rozwoju biznesu firmy Bayer
 
* Tekst ukazał się w majowym (nr 5-2022) numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny” w działe „Opinie i Komentarze”
 
>> Tutaj kupisz nasz miesięcznik: odwiedź SKLEP

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze