Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na którą partię oddasz głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tym roku?
 
Koalicja Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwość
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polska 2050 Szymona Hołowni
AGROunia
Lewica
Konfederacja


Aktualno?ci

Bezpieczeństwo żywnościowe musi być priorytetem

2022-06-10

Bezpieczeństwo żywnościowe musi być priorytetem
W Unii Europejskiej wiele uwagi poświęca się dziś przede wszystkim rolnictwu ekologicznemu i planom jego rozwoju, pomijając rolnictwo zrównoważone, które – w ocenie wielu specjalistów – powinno być szczególnie premiowane.

Właśnie dlatego Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” 19 maja wspólnie z kilkunastoma organizacjami rolniczymi wystąpiło z apelem o stworzenie „Planu Działania dla rolnictwa zrównoważonego”. List z postulatami trafił między innymi do komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, a także Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego KE odpowiedzialnego za Europejski Zielony Ład.

W sytuacji niepewności związanej z bezpieczeństwem żywnościowym oraz jednoczesną koniecznością wdrażania założeń Europejskiego Zielonego Ładu, konieczne jest szybsze wdrożenie polityki rolnej w obszarze rolnictwa zrównoważonego – uważa Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

W jej ocenie, ten model rolnictwa jest jedyną alternatywą zapewniającą „odporność sektora rolno-spożywczego oraz zachowanie optymalnej ekonomicznie i ilościowo produkcji rolnej”, przy jednoczesnym wypełnieniu celów środowiskowych oraz klimatycznych, jakie Komisja Europejska postawiła przed rolnictwem. – Wielu polskich i europejskich rolników stosuje już zrównoważone praktyki rolne, a polscy i europejscy konsumenci oczekują, że produkty spożywcze, jakie są dostępne w sprzedaży, będą pochodziły z wiarygodnych źródeł, które gwarantują zrównoważony charakter produkcji – tłumaczy Bojańczyk.

To trzeba wypracować

Na razie jednak brakuje jasnych wytycznych KE w sprawach tak podstawowych jak: ogólnoeuropejska definicja rolnictwa zrównoważonego, lista standardów i praktyk rolniczych uznawanych za zrównoważone, czy jasnych oznakowań produktów pochodzących z takich upraw i hodowli.

Dlaczego zdefiniowanie i wsparcie modelu rolnictwa zrównoważonego jest kluczowe w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz zabezpieczenia wydajności produkcji rolnej, mając na uwadze kryzys związany z wojną w Ukrainie? – Produkcja ekologiczna, choć odgrywa ważną rolę w transformacji zrównoważonego systemu żywnościowego, nie jest w stanie zapewnić produkcji żywności na większą skalę i jest związana z wyższymi kosztami produkcji – komentuje Mariusz Olejnik, prezes Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Organizacja znalazła się wśród sygnatariuszy apelu, ponieważ – jak wyjaśnia Olejnik – przyjęcie Planu Działania dla rolnictwa zrównoważonego powinno być priorytetem.

Jego zdaniem, ważne jest również, aby w pakietach legislacyjnych dotyczących zrównoważonego stosowania pestycydów i ochrony bioróżnorodności, uwzględnione zostały założenia strategii „Od pola do stołu” oraz na rzecz bioróżnorodności – proporcjonalnie i odpowiednio do warunków danego kraju członkowskiego.

Dopłaty do certyfikacji

Oprócz stworzenia Planu Działania na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego i zrównoważonej żywności (analogicznie do produkcji ekologicznej) w apelu pojawił się postulat wprowadzenia na poziomie unijnym oznakowania „Produkt rolnictwa zrównoważonego” (analogicznie do produkcji ekologicznej), a także zapewnienie możliwość dopłat ze środków unijnych do kosztów certyfikacji rolnictwa zrównoważonego.

W pakietach legislacyjnych dotyczących zrównoważonego stosowania pestycydów i ochrony bioróżnorodności konieczne jest uwzględnienie założeń strategii „Od pola do stołu” oraz na rzecz bioróżnorodności proporcjonalnie i odpowiednio do warunków danego kraju członkowskiego – zauważa Małgorzata Bojańczyk.

Właściwe dopasowanie

„W dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego UE integralnie powiązanego z działaniami w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu, rolnictwo zrównoważone pozwoli na wzmocnienie odporności sektora rolnego oraz optymalizację produkcji rolniczej długoterminowo bez uszczerbku dla produkcji żywności” – pisze Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, które jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego.

Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, rolnictwo zrównoważone jest bardzo dobrze dopasowane do potrzeb rolników (wielu już wdrożyło w swoim gospodarstwie zrównoważone praktyki rolne) oraz potrzeb konsumentów, na co wskazuje raport „Zrównoważona żywność w Polsce” opublikowany przez firmę Accenture i „ASAP” w czerwcu 2021 r.

Według wyników badania w ramach raportu 76 proc. Polaków uważa, że producenci żywności powinni korzystać z surowców pochodzących z upraw rolnictwa zrównoważonego a 82 proc. chciałoby, aby produkty rolnictwa zrównoważonego były dostępne i widoczne w sklepach.

W ocenie wielu uznanych specjalistów – produkcja ekologiczna odgrywa ważną rolę w transformacji zrównoważonego systemu żywnościowego, natomiast to rolnictwo zrównoważone umożliwia produkcję żywności na większą skalę oraz na jej specjalizację, co nie jest możliwe z wykorzystaniem modelu rolnictwa ekologicznego, ze względu na wysokie koszty produkcji. Warto pokreślić rolę gospodarstw, które chciałyby produkować w modelu rolnictwa zrównoważonego – z poszanowaniem dla klimatu i środowiska, natomiast z uwagi na model produkcji jest dla nich nieuzasadniona ekonomicznie decyzja przejścia na produkcję ekologiczną.

„Korzyści ekonomiczne, środowiskowe, ale również klimatyczne rolnictwa zrównoważonego powodują, że powinno być ono wsparte unijnym planem działania. Wymogi rolnictwa zrównoważonego może spełnić zdecydowanie więcej rolników w Polsce i w całej Europie niż te dla rolnictwa ekologicznego. W rezultacie korzyści dla środowiska i klimatu będą większe dzięki wsparciu także tego modelu rolnictwa, a nie tylko rolnictwa ekologicznego” – zaznacza „ASAP”.

W korespondencji do unijnych polityków wskazuje się, że w pracach nad pakietami legislacyjnymi dotyczącymi zrównoważonego stosowania pestycydów i ochrony bioróżnorodności niezbędne jest to, aby pamiętać o różnych uwarunkowaniach państw członkowskich, np. mniejsze średnie zużycie środków ochrony roślin w Polsce niż w wielu krajach Europy Zachodniej.

„W naszej ocenie zdefiniowanie i wsparcie modelu rolnictwa zrównoważonego jest kluczowe w realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz zabezpieczenia wydajności produkcji rolnej, szczególnie mając na uwadze kryzys związany z wojną w Ukrainie” – podkreśla stowarzyszenie.

Krzysztof Zacharuk

Fot. Pixabay

Tekst ukazał się w czerwcowym (06/22) wydaniu miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny".
 
>> Tutaj kupisz nasz miesięcznik: odwiedź SKLEP

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze