Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Chwastox i Tarcza Łan chronią zboża 

14 czerwca w Orłowie (woj. pomorskie) rolnicy mieli okazję ocenić skuteczność środków ochrony roślin i nawozów spółki Ciech Sarzyna. Doświadczenia przeprowadzono na poletkach z kilkoma odmianami pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego oraz żyta, na gruntach spółki Agro-Pool Prima. 

Najważniejszym punktem spotkania były warsztaty polowe z ekspertami Ciech Sarzyna oraz z inż. Adamem Paradowskim z Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, podczas których zaprezentowane zostały m.in. rozwiązania herbicydowe i fungicydowe stosowane w uprawach pszenicy, jęczmienia i żyta. - Nie boimy się weryfikacji jakości naszych produktów – mamy wyjątkowe doświadczenia, poparte ponad 50-letnią tradycją produkcji środków ochrony roślin. Wraz z ciągłym doskonaleniem technologii wytwarzania i inwestycjami w nowoczesne linie pozwala nam to utrzymywać najwyższą jakość naszych produktów – mówił prezes zarządu Ciech Sarzyna Mariusz Grelewicz.

Goście mogli ocenić działanie nowego produktu z linii herbicydów Chwastox – Chwastoksu Complex 260 EW. To herbicyd (i regulator wzrostu) do zwalczania najważniejszych chwastów w uprawie pszenicy ozimej oraz na trawnikach. Połączenie trzech substancji aktywnych: MCPA, chlopyralidu i fluroksypyru gwarantuje szybką i skuteczną eliminację szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych, takich jak: przytulia czepna, chaber bławatek, mak polny. Produkt działa systemicznie niszcząc cześć nadziemną i korzenie chwastów. Podczas gdy na poletku kontrolnym pszenicę zagłuszały chwasty rumianowate, poletka chronione Chwastoksem Complex nie były zachwaszczone.

- Testowaliśmy tu różne dawki Chwastoksu Complex: 3, 2,5 oraz 2 litry na hektar. Niezależnie od dawki herbicyd skutecznie zwalczył chwasty, natomiast przy niższych dawkach łan pszenicy jest wyższy w porównaniu do dawek wyższych – zwracał uwagę Rafał Filip, doradca agrotechniczny Ciech Sarzyna.

Natomiast na poletkach z pszenicą jarą, żytem i jęczmieniem (odmiany paszowe) można było obejrzeć, jak skutecznie działa Chwastox Nowy Trio 390 SL – herbicyd w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanego nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych, także testowany w różnych dawkach.

Wolny od grzybów rozwój pszenicy ozimej zapewnił natomiast fungicyd Tarcza Łan Extra 250 EW o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby w uprawach. Tarcza Łan Extra 250 EW jest narzędziem w walce z takimi chorobami jak: brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych czy zgnilizna twardzikowa.

Ponadto uczestnicy spotkania mogli sprawdzić skuteczność nowych nawozów dolistnych Ciech Sarzyna z linii Sarplon w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie czy jęczmieniu jarym. Nawozy te zawierają niezbędne dla roślin makro- i mikroelementy (schelatowane) wpływające korzystnie na wielkość i jakość plonu. Natomiast nowy nawóz dolistny Sarmin maKSi cechuje się bardzo dużą zawartością krzemu.

- W tym roku największe spadki plonów spowoduje susza, a nie choroby grzybowe – mówił Adam Paradowski z IOR-PIB. Także w Orłowie można było zobaczyć spękaną ziemię – szczeliny miały ponad pół metra głębokości. 

Wyjątkowymi gośćmi w Orłowie byli Anna i Grzegorz Bardowscy, uczestnicy programu „Rolnik Szuka Żony”, którzy wzięli aktywny udział w konkursach dla uczestników Dni Pola. Państwo Bardowscy są właścicielami 110-hektarowego gospodarstwa na Dolnym Śląsku. Na razie zajmują się wyłącznie produkcją roślinną, ale planują produkcję opasów. Od jesieni przez rok prowadzić będą program internetowy „Agrorewolucje” (co dwa tygodnie nagranie 15-minutowe), w którym trzy gospodarstwa poddane zostaną metamorfozie – z niedochodowych lub mało dochodowych mają się zamienić w kwitnące. Do programu zgłosiło się kilkadziesiąt gospodarstw o wielkości od 0,5 do 600 ha. Latem komisja wybierze dwa, trzecie wskażą internauci. 

Małgorzata Felińska

Zdjęcia Jarosława Prussa można obejrzeć w naszej fotogalerii

 

 

 

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat