Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Wiadomości z branży
Nowe produkty Arysty LifeScience

Oferta firmy Arysta LifeScience powiększyła się o kilka nowych produktów. To fungicyd Balear 720 SC, herbicydy Bagira 040 EC, Dicotex 202 SL, Golf Extra, insektycyd Deltakill oraz regulator wzrostu Paket 250 EC.

Balear 720 EC (substancja czynna – chlorotalonil) to fungicyd przeznaczony do zapobiegawczego stosowania w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą paskowaną liści, septoriozą plew, mączniakiem prawdziwym oraz rdzą brunatną.

Herbicyd Bagira 040 EC (chizalofop p-tefurylowy) można zastosować w uprawach rolniczych (burak cukrowy, rzepak ozimy i jary, peluszka, groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona) oraz warzywniczych (cebula, marchew) do selektywnego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych.

Preparaty Dicotex 202 SL oraz Golf Extra przeznaczone są do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych, polach golfowych.

Deltakill (deltametryna) przeznaczony jest do ochrony rzepaku ozimego przed chowaczami i słodyszkiem, pszenicy ozimej przed mszycami oraz ziemniaków przed larwami i chrząszczami stonki ziemniaczanej.

Regulator wzrostu Paket 250 EC (trineksapak etylu) służy do zapobiegania nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego oraz pszenżyta ozimego, a tym samym skrócenia i usztywnienia źdźbeł.

Ponadto zgodnie z decyzją MRiRW z 27 lutego br., Arysta zmieniła nazwę środka Fungazil 100 SL na Diabolo 100 SL (imazalil). To środek grzybobójczy przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaków (sadzeniaków) przed chorobami przechowalniczymi.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat