Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Wiadomości z branży
Inhibitory nitryfikacji od Corteva Agriscience

W lipcu wszedł w życie tzw. program azotanowy, którego celem jest większa ochrona wód przed zanieczyszczeniami oraz dostosowanie naszych przepisów do unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jest to „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Ma on związek z obowiązującym w Polsce od 1 stycznia 2018 r. nowym Prawem wodnym.

Dla rolników oznacza to między innymi nowe zasady stosowania nawozów azotowych na gruntach ornych, zwłaszcza terminy stosowania – od 27 lipca br. nawozy azotowe mineralne i naturalne płynne będzie można stosować między 1 marca a 20 października z wyjątkiem gmin wymienionych w załączniku nr 2 (do 15 października) oraz w załączniku nr 3 (do 25 października). Tym samym w Polsce będą obowiązywać różne terminy, w których będzie można stosować nawozy azotowe mineralne i naturalne płynne. Dlatego warto zapoznać się z pełną treścią nowego rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001339/O/D20181339.pdf

Nowe przepisy mogą wprawić rolników w nie lada zakłopotanie: jak działać zgodnie z prawem, a jednocześnie zachować efektywną produkcję? Problem pojawia się w momencie, gdy rośliny rozpoczną wegetację przed 1 marca, a nowe przepisy nie zezwalają na nawożenie ich w tym okresie azotem. Rozwiązaniem, które pozwoli utrzymać wysoką produkcję i zapewni uprawom, zwłaszcza oziminom, dostęp do azotu przed 1 marca, są inhibitory nitryfikacji (stabilizatory azotu).

Przykładem takiego produktu jest N-Lock Max firmy Corteva Agriscience. To stabilizator azotu oparty na nitrapirynie stosowany w USA, a od niedawna także w Europie. Wykorzystywany jest w uprawie kukurydzy, zbóż i rzepaku. Zastosowany jesienią w rzepaku ozimym czy też zbożach ozimych zapobiegnie stratom, czy wymywaniu azotu do wód gruntowych późną jesienią i zimą, a w konsekwencji ochroni środowisko. N-Lock Max pozostawia wniesiony jesienią azot w warstwie gleby, z której rośliny mogą go pobierać wczesną wiosną – nawet przed 1 marca, czyli w okresie, w którym w myśl nowych przepisów nie będzie można stosować nawozów azotowych, a już zaczyna się wegetacja. N-Lock Max zachowuje w glebie azot w formie amonowej, która nie zwiększa uwodnienia ozimin – nie wpływa negatywnie na przezimowanie oraz jest najbardziej efektywnie pobieraną formą azotu na przedwiośniu, przy temperaturach do 8-10 st. C.

Technologia N-Lock pomaga maksymalizować plony przy ograniczonych maksymalnych dawkach nawożenia azotem, terminach jego stosowania i minimalizować negatywny wpływ azotu na środowisko – zmniejsza ryzyko skażenia wód gruntowych i emisji gazów cieplarnianych. Warto wskazać na wymierne zyski z jej stosowania, takie jak zwiększona efektywność nawożenia azotem i maksymalizacja potencjału plonotwórczego ozimin. N-Lock Max zapewnia bowiem roślinom dobry start na wiosnę, szybszą regenerację po zimie, racjonalizację gospodarki mineralnej roślin i efektywne żywienie startowe w nowych uwarunkowaniach prawnych.

Podstawą technologii N-Lock jest nitrapiryna, od 40 lat stosowana na świecie jako inhibitor procesu nitryfikacji. Dopiero postęp technologiczny i mikrokapsułowanie nitrapiryny umożliwiły wprowadzenie jej do Europy, jako produkt handlowy o nazwie N-Lock Max. Badania polowe z jego zastosowaniem zaczęto w Polsce w 2012 r. i kontynuowano je w następnych latach. Było to konieczne, aby dostosować N-Lock Max jako inhibitor nitryfikacji do technologii nawożenia azotem i popularnych nawozów stosowanych w naszym kraju.

Więcej informacji na stronie internetowej www.N-LOCK.pl

dr inż. Grzegorz Grochot

specjalista do spraw doświadczalnictwa i agrotechniki Corteva Agriscience

działu rolniczego DowDuPont


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat