Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
Nowa linia kredytów preferencyjnych

Dzięki porozumieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z SGB Bankiem SA oraz BGŻ BNP Paribas SA rolnicy mogą skorzystać z nowej linii kredytów preferencyjnych. Nowe jest  także oprocentowanie kredytów „klęskowych”. 

Nowy kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej przeznaczony jest na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, kwalifikowanego materiału siewnego lub szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport, zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych. Kredyt ten mogą otrzymać producenci rolni, którzy z prowadzonej produkcji rolnej uzyskali w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o kredyt co najmniej 10 tys. zł ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach działalności rolnej.

Kredyt udzielany będzie w 2018 r. Okres stosowania dopłat ARiMR do oprocentowania wynosi maksymalnie cztery lata. Kredytobiorca płaci odsetki w wysokości 2 proc. Pozostałą część oprocentowania zapłaci za niego ARiMR. Pomoc agencji udzielana jest jako pomoc de minimis w rolnictwie. Kwota kredytu nie może przekraczać limitu de minimis posiadanego przez danego producenta rolnego w okresie trzyletnim (maksymalnie równowartości 15 tys. euro). Aby otrzymać kredyt z linii KSP należy złożyć w banku wniosek z wymaganymi załącznikami.

Natomiast nowe oprocentowanie dotyczy kredytów „klęskowych”, zarówno obrotowych, jak i inwestycyjnych. Koszt takiej pożyczki w SGB Banku SA i bankach w nim stowarzyszonych oraz BGŻ BNP Paribas SA wynosi obecnie: 0,5 proc., jeżeli kredytobiorca posiadał ubezpieczenie co najmniej 50 proc. powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 proc. zwierząt gospodarskich; 2,85 proc., jeżeli kredytobiorca nie posiadał tych ubezpieczeń.

(Fem) 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat