Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
Pocztowe TUW sprzedaje ubezpieczenia

17 września Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęło jesienną sprzedaż ubezpieczeń rolnych z dopłatą z budżetu państwa – poinformowała spółka w komunikacie. Polisy można kupić w 2 tys. placówek Poczty Polskiej w całym kraju. 

Rolnicy jesienią mogą ubezpieczyć uprawy zbóż ozimych: pszenicę, jęczmień, pszenżyto, żyto oraz rzepak i rzepik, a także wykę ozimą. W niektórych przypadkach możliwe będzie też ubezpieczenie drzew i krzewów owocowych. Ubezpieczenia są dostępne w kilku pakietach. Pakiet „zima podstawowy” obejmuje ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki oraz grad; pakiet „zima” uwzględnia także deszcz nawalny, lawiny, obsunięcia się ziemi, huragan i pioruny, a  pakiet „zima klimat” zawiera powyższe ryzyka oraz chroni przed skutkami powodzi i suszy.

- W tym roku efekty suszy były dla rolników szczególnie dotkliwe, dlatego staraliśmy się naszą ofertę jesienną ulepszyć, dopasowując ją do potrzeb i możliwości finansowych rolników. Systematycznie zwiększamy też dostępność ochrony włączając kolejne placówki Poczty Polskiej – mówi Daniel Zahorenko, dyrektor zarządzający w Pocztowym TUW. 

Oprócz upraw firma ubezpiecza także zwierzęta gospodarskie: bydło, owce, konie, świnie, kozy oraz drób od skutków huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności. Dodatkowo polisa może zostać uzupełniona o ryzyko szkód spowodowanych przez pożar oraz porażenie prądem elektrycznym (z wyjątkiem drobiu).

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat