Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Xarvio, Revysol i Kinto Plus

BASF Agricultural Solutions 3 grudnia 2018 r. w swojej nowej warszawskiej siedzibie podsumował rok 2018. Duże znaczenie miało w ub.r. przejęcie aktywów firmy Bayer. Przedstawiciele koncernu zapowiedzieli też kilka nowości, które będą dostępne już w tym roku.

Cezary Urban podkreślał, jak istotne są innowacje przy równoczesnym oferowaniu praktycznych rozwiązań dla rolników. Do innowacyjnych środków ochrony roślin zaliczył fungicyd Sercadis 300 EC, zalecany do ochrony jabłoni przed mączniakiem i parchem, fungicyd zbożowy Praxior oraz zaprawę nasienną Systiva 333 FS.

Także Jacek Brol, kierownik działu marketingu, zwracał uwagę na nowoczesne rozwiązania proponowane przez BASF. Należy do nich Xarvio, aplikacja na smartfony czy tablety stworzona przez firmę Bayer, która w ramach współpracy została udostępniona BASF. To nowe rozwiązanie, pomagające rolnikom w zaawansowanej ochronie pszenicy, jęczmienia, rzepaku i ziemniaków. Pozwala przewidzieć wystąpienie zagrożeń ze strony agrofagów. W ramach swoich funkcji ustala np. właściwy moment zastosowania środka ochrony roślin, z wyprzedzeniem powiadamiając rolników o zagrożeniach, aby ograniczyć ryzyko rozwoju chorób i szkodników. Przy pomocy tej aplikacji można też określić aktualne fazy wzrostu poszczególnych roślin na polu lub odczytać szczegółowe dane o bieżącej i prognozowanej pogodzie.

Drugą nowością jest substancja czynna o handlowej nazwie Revysol (mefentriflukonazol), należąca do grupy inhibitorów biosyntezy steroli. To fungicyd do ochrony soi, kukurydzy, niektórych zbóż, ziemniaków, a także jabłoni. Revysol charakteryzuje się długotrwałym działaniem, możliwością stosowania w różnych fazach wzrostu roślin uprawnych, ma też odegrać istotną rolę w niwelowaniu odporności sprawców chorób grzybowych na fungicydy. Pierwsze produkty handlowe zawierające Revysol mają pojawić się na rynku na przełomie 2019 i 2020 r.

Jacek Brol poinformował też, że należy spodziewać się usunięcia z unijnej listy substancji czynnych propikonazolu (fungicyd stosowany w zbożach) oraz fenmedifanu i desmedifamu (herbicydy zalecane do odchwaszczania buraków).

Specjalistka do spraw rejestracji Natalia Gackowska zwróciła uwagę na coraz większe problemy związane z wprowadzaniem na rynek podrabianych środków ochrony roślin. Przykładem jest pojawienie się nielegalnych herbicydów na bazie bentazonu. Chodzi o preparat Wolof 480 SL, odpowiednik oryginalnego środka Basagran 480 SL. Sprawą zajmuje się także Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, przygotowywane są materiały edukacyjne, w których występuje popularne małżeństwo rolników – Anna i Grzegorz Bardowscy.

Tomasz Jaskulski, regionalny doradca agronomiczny zaprezentował walory nowej zaprawy nasiennej Kinto Plus, która zarejestrowana zostanie do ochrony jęczmienia, pszenicy, pszenżyta oraz owsa przed fuzariozą, głownią, pałecznicą zbóż i traw oraz pleśnią śniegową. Zaletą tego fungicydu opartego na tritikonazolu i fludioksonilu jest dodatek nowej substancji Xemium. Preparat ten ma dodatkowo wpływ na fizjologię roślin. W porównaniu z innymi zaprawami wpływa na większą zdolność kiełkowania (5-6 proc.) oraz lepszy rozwój systemu korzeniowego. Rejestrację planuje się na ten rok. Do czasu pojawienia się tego produktu na rynku, jak radził prelegent, można stosować nadal dostępną zaprawę Kinto Duo (tritikonazol + prochloraz w połączeniu z miedzią).

– W najbliższym sezonie na krajowym rynku pojawi się fungicyd Dagonis, zalecany do ochrony warzyw i truskawek – zapowiedział Marcin Chojecki z BASF. – Jest efektywny w zwalczaniu sprawców alternarii, mączniaka prawdziwego, plamistości, rdzy, rizoktoniozy oraz zgnilizny twardzikowej. Natomiast rejestracja herbicydu Wing P 462,5 EC została rozszerzona i teraz można nim zwalczać nie tylko chwasty w kukurydzy, ale też w uprawach wielu warzyw i roślin bobowatych. 

Tomasz Kowal, kierownik do spraw sprzedaży nasion zaprezentował zalety mieszańcowych odmian nasion rzepaku jarego i ozimego InVigor. Nowością wśród odmian jarych będzie InVigor Brander o średniowczesnym terminie kwitnienia i wczesnym do średniowczesnego terminie dojrzewania. Drugą popularyzowaną odmianą jest InVigor Doger. Obie cechuje wysoka zdrowotność. Natomiast Tomasz Lewandowski, specjalista zajmujący się produktami sadowniczymi opowiedział o walorach fungicydu Faban 400 SC, zalecanego w systemie tzw. klamry pirimetanilowej, czyli elementu ochrony okołokwitnieniowej jabłoni. Proces ten zabezpiecza jabłonie przed mączniakiem i parchem. Zaletą fungicydu Faban 400 SC jest wysoka skuteczność (93-94 proc.) oraz długotrwała efektywność, nawet w niesprzyjających warunkach.

Jacek Brol zamykając konferencję wspomniał o rolnictwie przyszłości. Mówił o nowych technologiach zwalczania chwastów za pomocą robotów zasilanych bateriami solarnymi, nanoszących precyzyjnie substancję czynną. Inne rozwiązanie to aplikacja mobilna, która rozpoznaje gatunki chwastów na podstawie zdjęcia wykonanego smartfonem. Projektowane są także skomplikowane urządzenia rozpoznające szkodniki i choroby oraz braki składników pokarmowych na podstawie barwy roślin. Na to wszystko musimy jednak poczekać kilka lat.

Adam Paradowski


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat