Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Wiadomości z branży
Innowacje firmy Syngenta

Syngenta zapowiedziała przyspieszenie innowacji mających być odpowiedzią na narastające problemy rolników na całym świecie oraz na zmieniającą się opinię społeczeństwa o rolnictwie.

Rolnicy zmagają się obecnie z takimi wyzwaniami jak zmiana klimatu, erozja gleby czy  zmniejszanie się różnorodności  biologicznej. Zmieniają się także oczekiwania konsumentów i postrzeganie technologii wykorzystywanych w rolnictwie – mówi Alexandra Brand, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Syngenta. – Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na innowacje i więcej działań służących przezwyciężaniu tych wyzwań z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron – rolników, konsumentów i środowiska.

Firma wydała ten komunikat po ponad 150 sesjach konsultacyjnych zorganizowanych na świecie w celu zebrania szerokiego spektrum opinii. Pozwoliły one lepiej zrozumieć oczekiwania społeczeństwa i rolników oraz pojmowanie koncepcji zrównoważonego rolnictwa przez poszczególne grupy.

W ramach nowego podejścia Syngenta zamierza dalej doskonalić metody uprawy i ochrony roślin oraz poszukiwać rozwiązań będących odpowiedzią na wyzwania środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne. Prace będą koncentrowały się na trzech obszarach:

- Innowacje kierowane potrzebami społeczeństwa i przyrody. Opinia społeczna i potrzeby środowiska naturalnego, obok zaspokajania potrzeb rolników, będą coraz częściej pojawiały się jako czynniki kształtujące innowacje. Nowe produkty będą opracowywane z uwzględnieniem zewnętrznie weryfikowanych zasad zrównoważonego rozwoju.

- Dążenie do obniżania pozostałości środków ochrony roślin w uprawach i środowisku. Syngenta dba o bezpieczeństwo swoich produktów podlegających ścisłym regulacjom oraz rozumie ich rolę w ochronie jakości i bezpieczeństwa żywności. Jednocześnie firma wsłuchując się w opinie partnerów będzie z nimi współpracować w zakresie dalszego ograniczania pozostałości w uprawach bez uszczerbku dla produktywności, a także w celu poprawy stanu gleby oraz zapobiegania jej erozji.

- Inwestycje z myślą o potrzebach rolników i przyrody. Syngenta wspólnie z rolnikami, środowiskiem akademickim i ekologami będzie pracować nad rozwiązaniami zgodnymi z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma będzie też w przejrzysty sposób informować o efektach tych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju.

- Nie da się zaprzeczyć, że nasza branża potrzebuje zmiany. Postulat ten wyraźnie wybrzmiewał  w trakcie wszystkich sesji konsultacyjnych. Położymy większy nacisk na innowacyjność, starając się pomóc gospodarstwom rolnym w uodpornieniu się na zmiany klimatu oraz lepszej adaptacji do wymagań konsumentów, między innymi w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz przeciwdziałania erozji gleby i zanikowi bioróżnorodności – mówi dyrektor Brand.

Kolejne etapy działań będą polegały na dalszych konsultacjach z zainteresowanymi stronami, prowadzonych pod kątem sformułowania wyraźnych celów i opracowania miar ich realizacji w poszczególnych obszarach. Stosowne komunikaty zostaną opublikowane jeszcze w tym roku. Jednocześnie trwają prace nad szczegółowymi wnioskami z odbytych sesji konsultacyjnych na potrzeby kolejnej edycji The Good Growth Plan w 2020 r. W szóstym roku obowiązywania planu realizacja wszystkich przyjętych zobowiązań jest zaawansowana i przebiega zgodnie z harmonogramem.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat