Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
Stypendium w Gdańskim Liceum Autonomicznym od PROCAM
 
Fundator stypendium zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji do programu „PROCAM Edukacja”, którego celem jest wyłonienie osoby, która otrzyma stypendium naukowe w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Stypendium obejmuje czesne oraz możliwość zakwaterowania na czteroletni okres nauki w szkole średniej, która rokrocznie uzyskuje tytuł złotej szkoły w rankingu najlepszych polskich liceów publikowanym przez fundację Perspektywy.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny przyszli absolwenci klas ósmych z miejscowości nieprzekraczających 30 tys. mieszkańców zainteresowani możliwością nauki w Liceum w Gdańsku znajdą na stronie internetowej www.procam.pl/edukacja

Program Stypendialny jest wynikiem aktywności sportowo-charytatywnej pracowników PROCAM, którzy podczas spotkania w 2019 r. z okazji 15-lecia firmy uczestniczyli w rywalizacjach sportowych, których celem było zebranie jak największej liczby punktów finalnie zamienionych na złotówki z przeznaczeniem na stypendium na wsparcie dzieci z terenów wiejskich. Firma PROCAM przeznaczyła na ten cel 64 750 zł.

- Pomysł na tę akcję wziął się z faktu, iż PROCAM od 15 lat wdraża najlepsze rozwiązania dla polskiego rolnictwa dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników, którzy każdego dnia dobierają optymalne rozwiązania do warunków panujących na polach naszych klientów. Dodatkowo świadomość, że to ludzie, nie procesy, są kluczem do sukcesu, skłania nas do angażowania się w działania mające na celu aktywizację dzieci i młodzieży z terenów wiejskich – mówi Michał Ciszak, prezes zarządu PROCAM. – Wierzymy, że każde dziecko ma prawo do równego startu i liczymy, że tym programem przyczynimy się do wyrównania szans edukacyjnych.

O udział w Programie może ubiegać się osoba, która ma stały adres zameldowania w miejscowości, której liczba mieszkańców nie przekracza 30 tys. (według danych publikowanych na stronach administracji państwowej) oraz ukończy w 2020 r. ósmą klasę szkoły podstawowej w miejscowości, której liczba mieszkańców nie przekracza 30 tys., poprzez zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym, a także spełnia pozostałe warunki wskazane w regulaminie programu stypendialnego. Osoba ubiegająca się o udział w programie musi uzyskać bardzo dobre wyniki w nauce, to jest średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych obliczaną na podstawie świadectwa ukończenia klasy VII na poziomie nie niższym niż 4,75. W ocenie kandydatów komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę ich osiągnięcia w wybranych konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych oraz wykazywaną aktywność społeczną, w szczególności związaną z wolontariatem.

Z uwagi na charakter programu i wiek kandydatów, do każdego wymienionego w regulaminie obowiązku złożenia oświadczenia woli, w tym złożenia podpisu przez kandydata lub uczestnika, stosuje się wymogi powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności obowiązek uzyskania zgody osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę nad kandydatem/uczestnikiem.

Jeżeli mieszkasz w małej miejscowości i nauka to twoja pasja:

1. Wypełnij formularz rejestracyjny do 27.03.2020 r. – dostęp przez www.procam.pl/edukacja;

2. Czekaj na termin rozmowy;

3. Na spotkaniu opowiedz, dlaczego właśnie do ciebie powinno trafić stypendium;

4. Ucz się w najlepszym liceum w Trójmieście od września 2020 do czerwca 2024 r.

Gdańskie Liceum Autonomiczne zostało założone w 1989 r. przez Gdańską Fundację Oświatową. Rokrocznie uzyskuje tytuł złotej szkoły w rankingu najlepszych polskich liceów publikowanym przez fundację Perspektywy. W 2019 r. uplasowało się na pierwszym miejscu w Gdańsku. Absolwenci GLA osiągają znakomite wyniki z egzaminów maturalnych i podejmują studia na wymarzonych kierunkach. Szkoła współpracuje z trójmiejskimi uczelniami wyższymi oraz przygotowuje uczniów do brytyjskich i amerykańskich egzaminów językowych.

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat