Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
Wszystko na mapach

365FarmNet wprowadził nowe rozwiązanie dla swojego systemu zarządzania gospodarstwem. Jest nim moduł umożliwiający proste zarządzanie mapami, czyli tzw. danymi GEO.

W gospodarstwie rolnym takie dane są zwykle generowane w dużych ilościach. Należą do nich m.in. granice pól, mapy glebowe, przeglądy upraw, mapy zawartości składników pokarmowych, mapy nawożenia, mapy plonów, linie ścieżek przejazdowych itp. Zarządzanie takimi danymi jest trudne. Najlepszym rozwiązaniem jest możliwość wyświetlania i nanoszenia kilku map na siebie, w celu porównania ich zawartości.

Dzięki MapCenter 365FarmNet rolnik może przechowywać swoje mapy w uporządkowany sposób w katalogach i szybko je znaleźć w celu porównania i wykonania analiz. Ponadto scalane są treści map, granice pól i dane dotyczące upraw przechowywane w 365FarmNet, więc rolnik może szybko znaleźć mapę według roku, uprawy lub pola za pomocą filtra. Ponadto może wyświetlać mapy kilku pól lub wszystkich pól z określoną uprawą jednocześnie. W ten sposób można porównać plony na różnych działkach. Ponadto mapy można wywoływać w tak zwanym obszarze roboczym. Rolnik wybiera z katalogu kilka map, aby wyświetlić na przykład próbki gleby z ostatnich pięciu lat i ustalić, czy zostały pobrane ze wszystkich pól. Może również nakładać widoki map i w ten sposób porównywać np. wykonane zabiegi z efektami w formie plonów. System pomaga określić zależności pomiędzy glebą a plonem lub plonem a poziomem nawożenia. W ten sposób można zoptymalizować wydajność i obniżyć koszty. Jedną z funkcjonalności modułu jest możliwość wstawiania znacznika na polu, aby uzyskać szczegółowe informacje, np. poziom plonu w wybranym miejscu w porównaniu ze średnią wydajnością. Przygotowane mapy można przenieść na maszyny i odwrotnie, dane generowane na maszynie są zapisane i dostępne na mapach.

W przyszłości dane zawarte na mapach będą również służyć jako podstawa map aplikacji. Np. mapa zasobności gleby może być wykorzystana do stworzenia odpowiedniej mapy podstawowego nawożenia.

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat