Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Wiadomości z branży
Innowacje BASF

Firma BASF ogłosiła zwiększenie prognozowanego potencjału sprzedaży znajdujących się w fazie opracowywania innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa do ponad 7,5 mld euro. Do 2029 r. ma uruchomić ponad 30 projektów obejmujących nowe odmiany, chemiczną i biologiczną ochronę roślin i produkty cyfrowe. Natomiast w tym roku planowane nakłady w tym obszarze będą zbliżone do ubiegłorocznych – w 2019 r. dział rozwiązań dla rolnictwa (Agricultural Solutions) wydał 879 mln euro na badania i rozwój, co stanowi ok. 11 proc. przychodów ze sprzedaży w tym segmencie.

 

BASF koncentruje się na nowych technologiach i rozwiązaniach dla strategicznych upraw: soi, kukurydzy, bawełny, pszenicy, rzepaku, słonecznika, ryżu oraz owoców i warzyw. Rynkowa wartość prac tylko nad systemami upraw pszenicy, rzepaku i słonecznika wyceniana jest na ok. 12 mld euro. Odmiany tych gatunków mają być odporniejsze na suszę i upały oraz mieć mniejsze zapotrzebowanie na wodę i środki ochrony roślin. Rozwiązania te umożliwią rolnikom zrównoważone zwiększanie plonów przy jednoczesnym ograniczeniu mechanicznych zabiegów agrotechnicznych powodujących erozję i będących źródłem emisji gazów cieplarnianych. Przykłady? W tym sezonie firma wprowadziła na rynek trzy mieszańce rzepaku InVigor serii 300, charakteryzujące się wyższym plonowaniem przez ograniczenie osypywania nasion czy odporność na kiłę kapustnych oraz InVigor Rate, czyli zalecenia dotyczące konkretnych populacji roślin ze wskazówkami dotyczącymi normy wysiewu. W połowie dekady BASF wprowadzi rzepak żółtonasienny LibertyLink, który może być uprawiany w trudniejszych warunkach i zapewni nowe opcje płodozmianu dla plantatorów pszenicy w suchszych rejonach Ameryki Płn., gdzie zwykłe odmiany rzepaku nie sprawdzają się z powodu suszy i stresu termicznego.

BASF jest liderem hodowli mieszańcowych odmian pszenicy, a wprowadzenie nowych produktów na rynek jest spodziewane w połowie dekady. Pszenica hybrydowa BASF przyniesie zmiany w  sposobie jej uprawy. Rolnicy z Ameryki Północnej i Europy otrzymają materiał siewny pozwalający na optymalizację plonów i poprawę jakości ziarna.

BASF opracował też dwie nowe substancje czynne herbicydów: Luximo i Tirexor. Od br. dadzą one plantatorom pszenicy nowe możliwości zwalczania szczególnie opornych traw i chwastów dwuliściennych. BASF pracuje poza tym nad kolejnym metodami walki z chwastami odpornymi na herbicydy, które pozwoliłyby stosować praktyki rolnicze ograniczające emisję CO2, na przykład dzięki wyeliminowaniu orki.

Koncern wprowadził ostatnio na rynek aktywny składnik grzybobójczy Revysol, który  zwalcza wiele opornych patogenów. Natomiast nowy aktywny składnik grzybobójczy Pavecto, opracowany wspólnie z Sumitomo Chemical, dostarczy rolnikom unikatowego narzędzia do radzenia sobie ze szczególnie odpornymi gatunkami. BASF sklasyfikowała produkty oparte na Pavecto i Revysol jako „akceleratory”, ze względu na ich znaczący wkład w zrównoważony rozwój w łańcuchu wartości (tzw. „accelerator solutions” to produkty i rozwiązania z portfolio BASF nie tylko w zakresie rolnictwa, które w pełni odpowiadają wymogom zrównoważonego rozwoju na każdym etapie łańcucha wartości).

W ramach dalszego rozszerzania oferty środków owadobójczych BASF wspólnie z Mitsui Chemicals Agro, Inc. opracował Broflanilid. Nowy aktywny składnik, który będzie wprowadzany na rynek w tym roku, pomoże rolnikom chronić uprawy polowe i specjalne np. przed stonką ziemniaczaną. Zaprawy do nasion na bazie Broflanilidu, wprowadzanego do obrotu pod marką Teraxxa, będą ukierunkowane na trudne do zwalczania drutowce w uprawach zbóż. Wraz z niedawno wprowadzonym na rynek środkiem owadobójczym Inscalis, Broflanilid jest częścią następnej fali innowacyjnych insektycydów BASF.

 

Plantatorzy korzystający z cyfrowych produktów BASF oferowanych pod marką xarvio Digital Farming Solutions mogą osiągnąć wyższe plony przy mniejszym wykorzystaniu zasobów naturalnych i środków ochrony roślin. Dzięki xarvio Healthy Fields – najnowszemu cyfrowemu modelowi biznesowemu firmy BASF – rolnicy korzystają z usług w zakresie ochrony upraw dostosowanej do warunków panujących na danym polu i do pory roku. Mogą też ograniczyć opryski zlecane zewnętrznym wykonawcom i monitorować uprawy w czasie rzeczywistym, a także mają gwarancję skuteczności stosowanych zabiegów agrotechnicznych. Xarvio umożliwia precyzyjniejsze stosowanie środków ochrony roślin, zarządzanie nawożeniem, automatyczne wyznaczanie stref buforowych i monitorowanie bioróżnorodności. Obecnie wspomaga on ponad 2,5 mln rolników w ponad 120 krajach w zmniejszaniu negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko i poprawie wydajności produkcji.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat