Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo w tym roku odczuje skutki suszy rolniczej?
 
Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
Poczekamy, zobaczymy


Wiadomości z branży
W Puławach ruszyła wytwórnia nawozów granulowanych

Grupa Azoty Puławy na początku lipca rozpoczęła rozruch mechaniczno-technologiczny wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej.

Zdolności produkcyjne dwóch nowych linii wynoszą łącznie 2,6 tys. t nawozów na dobę (do 820 tys. t rocznie). Linia produkcyjna saletry amonowej granulowanej (AN – 32 proc. N) może wytwarzać 1200 t na dobę, a linia saletrzaku (CAN – 27 proc. N) – 1400 t na dobę. Granulowana saletra amonowa i saletrzak pozwolą zaspokoić rosnące zapotrzebowanie ze strony rolnictwa wielkoobszarowego.

Koszt zakończonej inwestycji to 430 mln zł. Poza instalacjami produkcyjnymi projekt obejmował budowę obiektów logistycznych i towarzyszących przeznaczonych do rozładunku i przeróbki surowca oraz pakowania i magazynowania gotowych produktów.

Stosowanie nawozu w formie granulek o większej średnicy, dzięki szerszemu zasięgowi rozrzutu umożliwiającemu szeroki wysiew, wpływa na poprawę efektywności nawożenia, szczególnie w gospodarstwach o dużej powierzchni. Ten rodzaj produktu jest preferowany przez odbiorców zagranicznych, a w związku z postępującym procesem konsolidacji gruntów w Polsce,  prognozowany jest ciągły wzrost zapotrzebowania również na naszym rynku.

- Co należy podkreślić, wszystkie nasze inwestycje, w tym również uruchamiana właśnie wytwórnia, są planowane i realizowane pod kątem korzystnego wpływu na środowisko i klimat – podkreśla dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Wykorzystanie w nowej wytwórni procesu granulacji mechanicznej umożliwia wytwarzanie nawozów o znacznie bardziej zróżnicowanym składzie niż w stosowanej dotychczas granulacji wieżowej. Produkcja jest też bardziej przyjazna dla środowiska i bezpieczniejsza, podobnie jak transport wytworzonych nawozów. Po zakończeniu w 2021 r. modernizacji i rozbudowie instalacji kwasu azotowego Grupa Azoty Puławy będzie najnowocześniejszym kompleksem azotowym w Europie. 

oprac. (Fem)

 


przeglądaj wszystkie