Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Wiadomości z branży
Konferencja Ochrony Roślin

Od 10 do 12 lutego br. trwać będzie Konferencja Ochrony Roślin – 61. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Uroczyste otwarcie konferencji zaplanowano na 10 lutego o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym IOR-PIB.


Sesja Naukowa IOR-PIB ma bogatą wieloletnią tradycję. Od kilku lat dyskretnie zmienia się formuła tego wydarzenia. W ramach sesji od niedawna organizowane są tematyczne fora dyskusyjne. Z roku na rok coraz liczniej uczestniczą w niej przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych. – W tym kontekście 61. Sesją Naukową rozpoczynamy nowy rozdział w historii naszych spotkań – mówi prof. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB w Poznaniu.
Tematyka przewodnia sesji będzie dotyczyła dwóch strategii przygotowanych przez Komisję Europejską: „Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”. Przyjęte strategie zakładają, że do 2030 r. kraje Unii Europejskiej znacząco ograniczą zużycie środków ochrony roślin i nawozów oraz znacząco zwiększą powierzchnię gruntów pod uprawy ekologiczne. Panele tematyczne 61. Sesji IOR-PIB będą poruszały wiele ważnych zagadnień związanych z realizacją tych strategii. W pierwszym dniu obrad omówiony zostanie wzrost znaczenia biologicznych metod ochrony roślin w uprawach rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Konieczność optymalizacji stosowania środków ochrony roślin, która wymusi na rolnikach coraz częstszą̨ uprawę̨ odmian odpornych i tolerancyjnych na czynniki biotyczne i abiotyczne, będzie z kolei przedmiotem dyskusji podczas Forum Nasiennego.
Podczas konferencji pracownicy instytutów naukowych, uczelni, Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, ośrodków doradztwa rolniczego oraz firm fitofarmaceutycznych pracujących dla nauki i rolnictwa wygłoszą referaty oraz zaprezentują postery. Autorzy będą mieli możliwość opublikowania swoich prac naukowych w czasopismach Journal of Plant Protection Research lub Progress in Plant Protection.
Konferencja Ochrony Roślin – 61. Sesja Naukowa IOR-PIB będzie doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie zdrowia roślin, z aktualnymi problemami producentów rolnych, z czekającymi ich wyzwaniami, a także ze strategiami Komisji Europejskiej. Stworzy także okazję do debaty nad obecną i przyszłą rolą IOR w kształtowaniu ochrony roślin w Polsce. Moment będzie szczególny, ponieważ w 2021 r. Instytut Ochrony Roślin – PIB obchodzi 70-lecie powstania. Jubileusz ten zostanie uhonorowany okolicznościowymi znaczkami Poczty Polskiej. 

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie