Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Pod naszym patronatem

Kongres Ekonomistów Rolnictwa

2018-07-31

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) zapraszają 11-13 września 2018 r. na XXV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”, który odbędzie się w Warszawie w SGGW.

W programie kongresu przewiduje się sesję plenarną (11 września), obrady w sesjach tematycznych (12 września) oraz wyjazdy studyjne (13 września). Obrady będą odbywać się w siedmiu sekcjach problemowych zatytułowanych:

-  Ekonomiczno-społeczne czynniki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich

-  Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

-  Konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolno-żywnościowym

-  Warunki zrównoważonego rozwoju biogospodarki

-  Funkcjonowanie rynków rolno-żywnościowych i łańcuchów dostaw

-  System finansowy w agrobiznesie.

Odbędzie się także Challenges for the development of agribusiness and rural areas (sekcja anglojęzyczna).

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.seria.com.pl


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat