Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo poniosło straty z powodu suszy?
 
Tak, powyżej 70 proc.
Tak, poniżej 70 proc.
Nie


Pod naszym patronatem

V Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

2018-09-19

W dniach 14-15 listopada br. odbędzie się V Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu. Organizatorzy zapraszają do hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach koło Torunia.

Kongres, zorganizowany przez Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Bydgoszczy, Federację Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz European Landowners’ Organization (ELO), jest wydarzeniem dwudniowym, skierowanym do przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną produkcję roślinną i zwierzęcą, do rolników indywidualnych oraz do przedstawicieli sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.

Współczesne rolnictwo to silnie rozwijająca się gałąź przemysłu, dlatego też tematyka kongresu obejmuje zagadnienia rozwoju nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Podczas spotkania poruszane będą tematy związane produkcją rośliną, bezpieczeństwem żywnościowym, zmianami klimatycznymi, gospodarką wodną, rozwojem obszarów wiejskich jak również obecną sytuacją rolnictwa w Europie. Tematy pięciu sesji to:

- Wspólna Polityka Rolna do 2020 r. a krajowe programy wsparcia rolnictwa i producentów żywności;

- Uprawy roślinne – perspektywy i prognozy dla producentów rolnych;

- Nowoczesne i odpowiedzialne rolnictwo;

- Gospodarka wodna w gospodarstwie rolnym a zmiany klimatyczne;

- Prognozy zmian we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r.

Kongres pozwala na wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie współpracy pomiędzy uczelniami, instytutami a przedsiębiorcami, w zakresie obecnych trendów w sektorze rolno-spożywczym.

W poprzednich spotkaniach udział wzięło 532 uczestników z ośmiu krajów UE, 77 prelegentów z ośmiu krajów UE, przedstawiciele 312 MMŚP oraz 26 przedstawicieli organizacji branżowych.

Pierwszy dzień kongresu zakończy bankiet z okazji 25-lecia Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z siedzibą w Bydgoszczy.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się na stronie www.kongresagrobiznesu.pl. Udział w kongresie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat