Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Pod naszym patronatem

59. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu

2018-12-20

Od 12 do 14 lutego potrwa w tym roku Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, pod hasłem „Nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin”. Konferencja odbędzie się w hotelu Novotel Poznań Centrum. Uroczyste otwarcie sesji przewidziano na 13 lutego, na godz. 10.00.

W sesji wezmą udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz innych inspekcji, stowarzyszeń i towarzystw naukowych, służb doradczych oraz producenci rolni. Konferencja jest okazją do przedstawienia wyników badań prowadzonych w placówkach naukowych, prezentacji dorobku polskiej nauki i praktyki rolniczej, a równocześnie kreowania i wytyczania nowych zadań i kierunków w ochronie roślin oraz bezpieczeństwie żywności, ludzi, zwierząt i środowiska w dynamicznie zmieniających się warunkach klimatycznych. Sesja jest również okazją do dyskusji nad regulacjami legislacyjnymi oraz rozwiązaniami organizacyjnymi w ochronie roślin.

„Podczas 59. Sesji Naukowej IOR-PIB szczególną uwagę pragnę zwrócić na potrzebę

konstruowania innowacyjnych programów ochrony roślin, dostosowanych do ekstremalnych

warunków pogodowych” – napisał dyrektor IOR-PIB prof. dr hab. Marek Mrówczyński.

W przeddzień otwarcia sesji odbędzie się Forum Młodych Naukowców, którzy zaprezentują wyniki swoich badań. Najlepsi zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami. Autorzy najciekawszych referatów/posterów będą mieli możliwość opublikowania prac

naukowych w czasopismach: Journal of Plant Protection Research lub Progress in Plant Protection.

W tym samym dniu odbędzie się panel „Nauka – Praktyce” przeznaczony dla producentów rolnych, pracowników naukowych, doradców i inspektorów. Będzie wtedy okazja do dyskusji nad aktualnymi i przyszłymi zagrożeniami w ochronie roślin.

Szczegóły na www.snior.pl

(Fem)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat