Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w związku z falą podwyżek cen obawiasz się o przyszłość swojego gospodaratwa?
 
Tak. Coraz bardziej
Nie. Sytuacja jest stabilna
Trudno powiedzieć, trzeba poczekać
Nie mam zdania


Pod naszym patronatem

Jak przeciwdziałać suszy

2019-01-29

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Agromax w Raciborzu wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie organizuje międzynarodową konferencję naukowo-techniczną „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy?”, która odbędzie się w dniach 20-21 lutego w Zakrzowie (gm. Polska Cerekiew, woj. opolskie).

- Popieram inicjatywę organizacji konferencji mającej na celu omówienie problemu suszy w kontekście niekorzystnego zjawiska atmosferycznego powodującego straty i szkody w rolnictwie. Wydarzenie będzie również dobrą okazją do dyskusji o gospodarczych i ekonomicznych skutkach suszy oraz możliwościach jej przeciwdziałania, a także o sposobach na ograniczenie negatywnych następstw przesuszania gruntów rolnych – mówi minister rolnictwa Jan K. Ardanowski, który objął konferencję honorowym patronatem.

Udział w wydarzeniu wezmą naukowcy z Polski, Czech i Słowacji, praktycy i rolnicy, producenci rolni, przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw związanych z branżą. Uczestnicy poruszą takie tematy jak susza w obliczu globalnych zmian klimatu, skutki suszy w rolnictwie i reakcja środowiska naturalnego na suszę. Jednym z zagadnień będą również prawne, ekonomiczne i techniczne możliwości przeciwdziałania skutkom suszy. W planach jest 20 referatów naukowo-technicznych oraz dyskusje.

Konferencja jest już trzecią organizowaną przez firmę Agromax w Raciborzu wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Pierwsza, o zasięgu powiatowym, dotyczyła zagadnień związanych z melioracjami wodnymi. Druga, która odbyła się w 2015 r., dotyczyła problemów związanych z erozją wodną i miała już zasięg wojewódzki. Co istotne, wypracowane podczas niej wnioski stały się punktem wyjścia do eksperymentalnych upraw,  na terenach o dużym nachyleniach, prowadzonych na polach Agromaksu. Tegoroczna konferencja, dotycząca skutków suszy, ma charakter międzynarodowy. Organizatorzy zapowiadają, że płynące z niej wnioski także zostaną wykorzystane w praktyce, a czuwać nad tym będzie specjalnie powołany jeszcze przed konferencją zespół.

***

Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Agromax w Raciborzu działa od 1993 r. Gospodaruje na 2620 ha użytków rolnych, znajdujących się na terenie czterech gmin powiatu raciborskiego: Rudnik, Krzanowice, Krzyżanowice i Racibórz (tu mieści się też siedziba firmy). Dominuje towarowa produkcja roślinna (ok. 60 proc. przychodów): pszenica, kukurydza na ziarno, rzepak, buraki cukrowe oraz produkcja pasz z kukurydzy, lucerny i traw dla produkcji zwierzęcej. Pozostała część przychodów pochodzi z produkcji zwierzęcej, w szczególności z uruchomionej w 2007 r. w Wojnowicach (gm. Krzanowice) fermy bydła mlecznego na ponad 1000 sztuk zwierząt. W ub.r. Agromax uhonorowano Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Firma jest także laureatem nagrody ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Więcej informacji: www.agromax-konferencje.pl

(Fem)

przeglądaj wszystkie