Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Pod naszym patronatem

60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB

2020-02-10

Według szacunków FAO (Food and Agriculture Organization), aby wyżywić ludzi w 2050 roku produkcja rolna musi wzrosnąć o 60 proc. Biorąc pod uwagę, że rośliny stanowią 80 proc. naszej diety, jest to ogromne wyzwanie. Nic zatem dziwnego, że tegoroczna 60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB, która rozpoczyna się 11 lutego w Poznaniu, będzie poświęcona głównie zagadnieniom zdrowia roślin.

60. Sesja Naukowa IOR-PIB jest jednym z wydarzeń wpisanych do kalendarza światowych obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na 2020 r. (przy jednomyślnym poparciu wszystkich 193 państw członkowskich). Mottem przewodnim obchodów, jak i Sesji Naukowej IOR – PIB, jest hasło: „Chroniąc rośliny - chronisz życie”.

- Ochrona roślin to problem wielowymiarowy, który podczas sesji będzie rozpatrywany z punktu widzenia efektywności produkcji rolnej, zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, dotyczącymi na przykład chwastów, czy nowych nieznanych dotąd szkodników, a także wyzwań wynikających z odporności szkodników na środki ochrony roślin – wyjaśnia prof. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB, będącego organizatorem sesji.

Po uroczystej inauguracji jubileuszowej 60. Sesji Naukowej IOR – PIB o działaniach dotyczących zdrowia roślin prowadzonych na poziomie międzynarodowym i Unii Europejskiej opowie Rosalinda Scalia, przedstawicielka Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Kolejne wystąpienie będzie dotyczyć działań prowadzonych w zakresie zdrowia roślin przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wygłosi je Andrzej Chodkowski, główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Najwięcej tematów dotyczących ochrony i zdrowia roślin będzie poruszanych w ramach panelu „Zmiany klimatyczne i ich wpływ na ochronę roślin”, organizowanego przez głównego sponsora sesji - firmę Syngenta.

- Jako organizatorzy, ale też propagatorzy idei ochrony roślin zgadzamy się z założeniami rezolucji ONZ ustanawiającej rok 2020 rokiem zdrowia roślin. Liczymy, że te obchody, w tym 60. Sesja Naukowa IOR – PIB, zachęcą do promocji i wdrażania działań na rzecz zachowania globalnych zasobów roślinnych oraz działań zwiększających świadomość na temat znaczenia zdrowia roślin w rozwiązywaniu problemów o znaczeniu globalnym, w tym: głodu, ubóstwa i zagrożeń dla środowiska – podsumowuje prof. Marek Mrówczyński.

60. Sesja Naukowa IOR – PIB odbędzie się w dniach 11-13 lutego 2020 r. w Poznaniu. Wystąpi na niej 60 prelegentów, zostanie zaprezentowanych 130 posterów. Łącznie w obradach uczestniczyć będzie ponad 450 osób – przedstawicieli zarówno nauki i praktyki rolniczej, a także instytucji związanych z rolnictwem.

Swoją obecność na sesji potwierdzili m.in.: Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa UE, Jan K. Ardanowski, minister rolnictwa, Jan Białkowski i Ryszard Kamiński, podsekretarze stanu w MRiRW, Nina Dobrzyńska, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Krzysztof Kielak, zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Andrzej Chodkowski, główny inspektor ORiN, Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz Rosalinda Scalia, przedstawicielka Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Marcel Bruins, redaktor naczelny European Seed, Garlich von Essen, sekretarz generalny Euroseeds oraz Peter Button reprezentujący Międzynarodową Unię Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

Oficjalne otwarcie Sesji Naukowej IOR – PIB nastąpi 12 lutego, ale już 11 lutego w Centrum Kongresowym Hotelu IOR-PIB, odbędą się spotkania przedsesyjne: forum „Nauka – Szkoły Rolnicze”, „Forum Nasienne”, panel dyskusyjny „Nauka – Doradztwo – Praktyka” oraz „Forum Młodych Naukowców”.

Podczas forum „Nauka – Szkoły Rolnicze” odbędzie się finał konkursu „Integrowana ochrona roślin – wizja młodego pokolenia”, organizowanego przez Instytut Ochrony Roślin – PIB pod honorowym patronatem ministra rolnictwa.

Z kolei tematami wiodącymi podczas forum „Nauka – Doradztwo – Praktyka” będą: monitorowanie uodparniania się sprawców chorób na środki ochrony roślin oraz strategie zapobiegania temu zjawisku, a także odporność chwastów na herbicydy w uprawach pszenicy ozimej w Polsce.

Na „Forum Nasiennym” podejmowane będą tematy związane m.in. z wyzwaniami, przed jakimi stoi polskie rolnictwo w związku ze zmianami klimatycznymi, stosowaniem pestycydów, ze zmianami w przepisach, a także zagadnienia związane ze znaczeniem odmian odpornych.

Podczas „Forum Młodych Naukowców” doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zaprezentują wyniki swoich badań – w programie znalazły się ciekawe wystąpienia, będące odzwierciedleniem zaawansowanych prac badawczych, prowadzonych przez młodą kadrę reprezentującą Instytut Ochrony Roślin – PIB oraz polskie i zagraniczne uczelnie.

Szczegółowy program: https://www.snior.pl/

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat