Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na którą partię oddasz głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tym roku?
 
Koalicja Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwość
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polska 2050 Szymona Hołowni
AGROunia
Lewica
Konfederacja


Pod naszym patronatem

Zmiana na stanowisku dyrektora ASAP

2020-09-02

Nowym dyrektorem biura Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP została Małgorzata Bojańczyk.

„Pracę na tym stanowisku rozpoczęła 1 września br., zastępując Dariusza Rutkowskiego, który pracował w stowarzyszeniu od początku jego powstania i z powodzeniem realizował zadania związane z wypełnieniem celów statutowych ASAP” – czytamy w komunikacie stowarzyszenia.

Małgorzata Bojańczyk ma ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu, kontroli i skutecznym wdrażaniu projektów związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. Zanim dołączyła do stowarzyszenia ASAP pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie realizowała zadania z zakresu reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Konkurencyjne rolnictwo potrzebuje zdrowego środowiska i zasobów naturalnych. Aby to osiągnąć, istotne pozostaje skuteczne szerzenie wiedzy o zrównoważonych praktykach rolniczych, które łączą cele ekonomiczne, środowiskowe i społeczne – mówi Małgorzata Bojańczyk. – Stowarzyszenie ASAP koncentruje się na celach, które nie tylko wpisują się w globalny program działań ONZ dotyczący zrównoważonych celów rozwoju, ale przede wszystkim, które stanowią odpowiedź na wyzwania związane z reformą Wspólnej Polityki Rolnej. Kluczowa jest tutaj intensyfikacja działań na rzecz jeszcze bardziej zrównoważonego rolnictwa w Polsce.

***

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Więcej na temat Stowarzyszenia na stronie: www.rolnictwozrownowazone.pl

(Fem)

przeglądaj wszystkie