Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
 Ustawa o finansowaniu WPR

Umożliwienie wypłacania zaliczek na poczet realizacji inwestycji w ramach PROW 2014-20 oraz  publikację list beneficjentów unijnej pomocy zakłada ustawa podpisana 17 lipca przez prezydenta RP.

O zaliczki mogą ubiegać się rolnicy, którym zostanie przyznana pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych, w przetwórstwie rolnym czy w odbudowie gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe. Zaliczki przysługują też grupom producenckim, samorządom oraz beneficjentom inicjatyw w ramach programu Leader. Zaliczki wypłacane będą w formie oprocentowanych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Ustawa umożliwi publikację list beneficjentów unijnej pomocy. Wykaz osób, które otrzymały unijne wsparcie z ARiMR oraz ARR będzie publikowany na stronie resortu rolnictwa.
Na realizację PROW 2014-20 mamy 13,5 mld euro, z czego z budżetu UE - 8,59 mld euro, a krajowego - 4,6 mld euro. Dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono 285 mln euro.
Nowa ustawa będzie obowiązywać dłużej niż okres programowania 2014-20, ponieważ finansowanie działań będzie realizowane do końca 2023 r. 

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat