Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo

Jaja prosto z gospodarstwa

Na początku października minister rolnictwa Marek Sawicki podpisał rozporządzenie dotyczące sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego. Nie znalazły się w nim jednak przetwory.

Rozporządzenie podpisane podczas wyjazdowej konferencji zorganizowanej w jednym z mazowieckich gospodarstw, jest nowelizacją dokumentu obowiązującego od 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Określa ono wymagania weterynaryjne, które powinny być spełnione przy ich wytwarzaniu, a także wielkość, zakres i obszar produkcji. Wskazuje ponadto wymagania weterynaryjne dla miejsc, w których prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia.

Ślimak tak, masło nie

Nowelizacja rozszerzyła katalog produktów, które będą mogły być sprzedawane bezpośrednio z gospodarstwa. Dopisano siarę, mrożone tusze drobiu, zajęczaków i zwierząt łownych, skórowane tusze grubej zwierzyny łownej, patroszone tusze drobnej zwierzyny łownej, podroby drobiu, zajęczaków i zwierząt łownych oraz ślimaka lądowego z gatunku Cornu aspersum maxima (ślimaka wielkiego szarego). Natomiast na etapie notyfikacji rozporządzenia Komisji Europejskiej wykreślone zostały istotniejsze z punktu widzenia rolnika produkty, m.in. masło i ser. Zaakceptowano z kolei sprzedaż bezpośrednią jaj z gospodarstwa. Wcześniej można było je sprzedawać, ale tylko na targowiskach lub zakładom prowadzącym handel detaliczny, z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego.

Dotychczas rozporządzenie zezwalało na sprzedaż bezpośrednią tylko świeżych tuszek drobiowych, zajęczaków oraz tusz grubej zwierzyny łownej nieoskórowanych lub tusz drobnej zwierzyny niewypatroszonych. Uwzględniało ponadto możliwość sprzedaży świeżych i schłodzonych ryb, kilku gatunków ślimaków, surowego mleka i śmietany oraz nieprzetworzonych produktów pszczelich. Określone były także tygodniowe limity ich sprzedaży, z wyjątkiem produktów pszczelich i rybołówstwa. W znowelizowanym dokumencie niektóre z nich zostały zmienione, a inne dodane.

Z 50 do 500 sztuk tygodniowo wzrósł limit dla tusz gęsi. Natomiast z 500 do 200 l zmalał limit dla surowej śmietany. Dodano siarę, której można sprzedawać 1 tys. l tygodniowo, podobnie jak mleka surowego. Wprowadzono także limity sprzedaży dla produktów, które dotychczas ich nie miały, z wyjątkiem produktów pszczelich i rybołówstwa. Dla tusz zarówno grubej, jak i drobnej zwierzyny łownej wraz z jej podrobami wprowadzono ograniczenie, które wynosi 10 t rocznie. W ciągu roku będzie można sprzedać także tonę żywych ślimaków lądowych.

W rozporządzeniu został dodany zapis, który dopuszcza przekroczenie tygodniowego limitu sprzedaży, pod warunkiem uzyskania zgody powiatowego lekarza weterynarii oraz zachowania rocznego limitu sprzedaży. Dla tusz indyków z podrobami wynosi on 2,5 tys. sztuk, dla tusz gęsi z podrobami 10 tys. sztuk, dla innych gatunków drobiu 10 tys. sztuk, dla zajęczaków z podrobami 5 tys. sztuk, dla mleka surowego lub mleka surowego i siary 52 tys. l, dla surowej śmietany 10,4 tys. l, a dla jaj drobiowych 127,4 tys. sztuk.

Na targach i festynach

Nowością w rozporządzeniu są minimalne przepisy higieniczne dla sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego z obiektów i urządzeń ruchomych lub tymczasowych, np. z mlekomatów. Wprowadzono także uregulowania, które dopuszczają możliwość sprzedaży bezpośredniej na terenie całego kraju podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszów organizowanych, by promować wspomniane produkty. Jednak co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sprzedaży trzeba przedstawić powiatowemu lekarzowi weterynarii pisemną informację zawierającą: imię i nazwisko albo nazwę producenta oraz adres prowadzenia działalności; dane dotyczące miejsca i okresu, w którym będą sprzedawane produkty.

Dozwolona będzie także sprzedaż zbiorcza podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszów. Polega ona na sprzedaży produktów pochodzących od kilku podmiotów z tego samego powiatu. W pozostałych sytuacjach sprzedaż bezpośrednia, tak jak dotychczas, będzie dozwolona na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja lub sąsiednich województw.

Wytyczne sanitarno-higieniczne

Znowelizowane rozporządzenie dotyczące sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego nie ma nic wspólnego z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, podpisaną przez prezydenta w maju br., uwzględniającą w systemie podatkowym sprzedaż przetworów z gospodarstwa, a nie surowców. Nakłada ona 2-procentowy podatek ryczałtowy od wielkości przychodu, który może wynieść maksymalnie 150 tys. euro rocznie. Przypomnijmy, ustawa zacznie obowiązywać w 2016 r. Rolnicy będą mogli sprzedawać przetwory bez konieczności zakładania działalności gospodarczej, przy produkcji których zostaną uwzględnione uproszczone wymogi higieniczno-sanitarne. Jakie? Minister rolnictwa zapowiedział, że zostaną zawarte w instrukcji opracowanej wspólnie z Główną Inspekcją Sanitarną. GIS przygotowała na razie wymogi w części dotyczącej produkcji roślinnej, które zamieściła w publikacji „Wytyczne dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych, z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”.

Alicja Siuda

Zapraszamy do zakupu prenumeraty naszego miesięcznika, gdzie znajdziecie Państwo więcej ciekawych informacji

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat