Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
 Wsparcie w kłopocie

Projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych posłowie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponownie skierowali do prac w podkomisji.

Formalny wniosek o cofnięcie projektu do podkomisji złożył Artur Dunin, poseł Platformy Obywatelskiej podkreślając, że parlamentarzyści wciąż otrzymują od rolników wiele maili z uwagami, które należałoby uwzględnić.

Andrzej Kania, poseł Zjednoczonej Prawicy przedstawiając sprawozdanie z dotychczasowych prac podkomisji ds. funduszu przypomniał, że w trakcie jej sierpniowego posiedzenia krytycznie o zapisach projektu ustawy wypowiadały się także organizacje społeczne. Padały zarzuty, że dokument jest niedopracowany. Dlatego przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel (PiS) zwrócił się do posła Kani o wyjaśnienie kontrowersji i ponowne wystąpienie o opinię izb rolniczych oraz związków rolniczych, które wcześniej kwestionowały m.in. obciążenie dodatkowymi kosztami producentów przy sprzedaży płodów rolnych, czy pokrywanie działań funduszu ze składek rolników. Poseł Romuald Ajchler z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zaproponował więc, aby w toku dalszych prac nad projektem ustawy rozważyć możliwość zasilania funduszu środkami z budżetu państwa.

Zrekompensuje straty

Fundusz ma być wsparciem dla rolników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, których roczny dochód zmalał o 30 proc. w stosunku do średniego dochodu z ostatnich trzech lub pięciu lat, po odrzuceniu wartości najwyższej i najniższej. Rekompensatą zostałyby objęte wyłącznie straty poniesione na skutek czynników niezależnych od rolnika. Projekt ustawy o funduszu zalicza do nich szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, których nie uwzględnia ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wskazuje ponadto na straty powstałe w wyniku wprowadzenia ograniczeń w handlu międzynarodowym oraz związane z wystąpieniem zakaźnych chorób zwierząt lub roślin. Projekt uwzględnia również obniżkę dochodów spowodowaną spadkiem cen. Producent rolny mógłby także ubiegać się o rekompensatę, gdyby odbiorca z powodu niewypłacalności nie zapłacił mu za dostarczony towar. Ustawa szczegółowo określa, kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością podmiotu.

Rekompensata miałaby być przyznawana na wniosek producenta składany w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego. Jej wysokość odpowiadałaby należności netto za zbyte produkty rolne, za które rolnik nie otrzymał zapłaty lub iloczynowi kwoty obniżenia jego dochodu i procentowej stawki rekompensaty ustalonej przez komisję zarządzającą funduszem. Producent podawałby we wniosku kwotę obniżki dochodów, wyliczając ją na podstawie prowadzonej ewidencji przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej. Dołączyć do wniosku musiałby również dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, które przyczyniły się do pogorszenia jego sytuacji finansowej

Pod nadzorem komisji

Według obecnych założeń, fundusz zasilać miałyby kwoty w wysokości 0,2 proc. wartości netto sprzedanych zwierząt, mleka, ryb i płodów rolnych, które odprowadzałyby podmioty skupujące na konto funduszu. Obsługą techniczno-biurową oraz prawną funduszu zajęłaby się ARR. Jej zadaniem byłoby m.in. sporządzanie projektu planu finansowego funduszu oraz sprawozdań z jego wykonania. Funduszem zarządzać miałaby 10-osobowa komisja składająca się z jednego reprezentanta izb rolniczych oraz dostawców hurtowych lub bezpośrednich mleka oraz czterech przedstawicieli producentów zwierząt i roślin. Kadencja komisji miałaby trwać cztery lata. Do jej zadań należałoby ustalanie wysokości środków przeznaczonych na rekompensaty w kolejnym roku finansowym, a także procentowej stawki rekompensat za ubiegły rok. Według projektu ustawy, nie mogłaby ona przekroczyć 70 proc. Komisja zajęłaby się także zatwierdzaniem zestawienia wniosków złożonych przez producentów rolnych, planu finansowego funduszu, zasad gospodarowania pieniędzmi oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego.

Autorzy projektu proponują, by koszty związane z obsługą funduszu były pokrywane ze zgromadzonych na nim środków do wysokości dwóch procent rocznych wpływów funduszu. Podmioty skupowe wpłacałyby pieniądze na rachunek funduszu co kwartał.

Alicja Siuda

 Zapraszamy do zakupu prenumeraty naszego miesięcznika, gdzie znajdziecie Państwo więcej ciekawych informacji


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat