Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Ubezpieczenia - taniej w pakiecie 

Upowszechnienie ubezpieczeń pakietowych, tj. obejmujących wszystkie ryzyka występujące w rolnictwie, zakłada projektowana zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Resort rolnictwa, który jest autorem nowelizacji, streszcza zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz w ustawie o opłacie skarbowej następująco:
- dopłata do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniesie 65 proc. składki (nie będzie jej co roku określała Rada Ministrów);
- podniesione zostaną stawki taryfowe uprawniające do otrzymania dotacji. Ich wysokość będzie uzależniona od klasy bonitacji gleby;
- podwyższona będzie dotacja dla zakładów ubezpieczeń z tytułu wypłaconych odszkodowań za szkody spowodowane przez suszę;
- z opłaty skarbowej zwolnione zostaną czynności polegające na wydawaniu decyzji dla zakładów ubezpieczeń w sprawie przyznania dotacji celowej na częściowe dofinansowanie odszkodowań z tytułu ryzyka suszy.

Znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich miała wejść w życie 1 marca br. W momencie zamykania tego numeru „Przedsiębiorcy Rolnego” projekt ustawy trafił do Sejmu. 

***

Ministerstwo rolnictwa w uzasadnieniu zwraca uwagę, że od początku funkcjonowania systemu zakładano objęcie ochroną ubezpieczeniową co najmniej 7 mln ha, a faktycznie w 2006 r. było to 311 tys. ha; w 2007 r. - 575 tys. ha; w 2008 r - 1,8 mln ha; w 2009 r. - 2,8 mln ha; w 2010 - 2,85 mln ha; w 2011 r - 3 mln ha; w 2012 r - 2,7 mln ha; w 2013 r. - 3,4 mln ha; w 2014 r. - 3,2 mln ha. Ponadto w 2010 r. ubezpieczeniem objęto 689 tys. sztuk zwierząt, a w 2014. - 13 mln sztuk zwierząt.

To mało, więc potrzebne są zmiany, które zapewnią producentom rolnym szerszy dostęp do ubezpieczeń z dopłatą z budżetu państwa. Chodzi też o upowszechnienie umów ubezpieczenia zawierających pakiety rodzajów ryzyka (takie ubezpieczenie będzie tańsze od ubezpieczenia od pojedynczego ryzyka), ale zachowana zostanie możliwość wyboru przez rolnika rodzaju ryzyka do ubezpieczenia. A więc można też będzie ubezpieczyć uprawy od jednego czy kilku zdarzeń. 

***

Dopłata z budżetu do składek ubezpieczeniowych będzie wynosiła 65 proc. składki, jeżeli zakłady ubezpieczeń określą stawkę taryfową nieprzekraczającą 9 proc. sumy ubezpieczenia. A w przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI – w wysokości nie wyższej niż odpowiednio 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia. Budżet dopłaci także 65 proc. do stawki ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, jeśli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe nie przekroczą 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

Firmy ubezpieczeniowe mogą określić stawki taryfowe od łącznego ubezpieczenia upraw od rodzajów ryzyka (pakiet) wyższe niż planowane w ustawie, wtedy dopłaty nie mogą przekroczyć wysokości dla 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia, a w przypadku zwierząt gospodarskich dopłaty z budżetu nie będą przysługiwać. Nie będzie też dopłat, gdy stawki taryfowe od jednego rodzaju ryzyka lub od kilku wybranych rodzajów ryzyka przekroczą te podane w ustawie. 

***

Wygląda to zachęcająco, więc gdzie jest haczyk? Minister rolnictwa ma co roku do 30 listopada określić w rozporządzeniu maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze odpowiedni poziom ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz, uwaga, możliwości budżetu państwa – zastrzega ustawodawca.

I tak w tym roku budżet przeznaczy na dopłaty nie więcej niż 200 717 tys. zł, w 2017 r. 926 603 tys. zł, w kolejnych latach ponad miliard zł, a w 2025 r. – ponad 1,6 mld zł.

Ubezpieczenia są drogie, więc teraz rolnicy na ogół ubezpieczają połowę upraw od jednego lub kilku ryzyk. Najtrudniej jest ubezpieczyć uprawy od suszy – ubezpieczyciele albo nie chcą zawierać takich umów, albo określają bardzo wysokie składki. „Wprowadzenie możliwości zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyk ma na celu umożliwienie zawarcia umowy ubezpieczenia również od tego ryzyka za przystępną cenę” – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Program pomocy został notyfikowany w Komisji Europejskiej z terminem do 2020 r.

Małgorzata Felińska

Zapraszamy do zakupu prenumeraty naszego miesięcznika, gdzie znajdziecie Państwo więcej ciekawych informacji


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat