Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Wsparcie dla producentów mleka i wieprzowiny

18 lutego weszło w życie opublikowane 3 lutego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w Oddziale Terenowym ARR na formularzu opracowanym przez agencję przez miesiąc od wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 18 lutego do dnia 18 marca 2016 r.

Wsparcie udzielane będzie na wniosek producenta mleka lub świń w drodze decyzji administracyjnej przez dyrektora oddziału terenowego agencji w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków, czyli do dnia 18 czerwca. Środki finansowe z tytułu wsparcia ARR wypłaci najpóźniej do 30 czerwca br., zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853 z 15 października 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25). ARR będzie weryfikowała informacje zawarte we wnioskach oraz ustalała pozostałe dane niezbędne do określenia wsparcia w ramach tego mechanizmu na podstawie rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt (IRZ).

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat