Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Jan K. Ardanowski powinien być ministrem rolnictwa w nowym rządzie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Kto wyda paszport dla konia

8 lutego rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt, który mówi, że możliwe będzie czasowe zawieszenie lub cofnięcie uprawnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych (koni) w przypadku naruszenia przepisów.

Nowe przepisy upraszczają procedurę wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla koniowatych – wnioski o ich wydanie będzie można składać elektronicznie. Nie przewidziano natomiast możliwości składania przez internet wniosku o zarejestrowanie w rejestrze koniowatych dokumentu identyfikacyjnego wydanego w innym państwie UE lub w kraju trzecim. Doprecyzowano tryb postępowania z dokumentami identyfikacyjnymi koni, które padły, zostały poddane ubojowi albo zabite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej. We wszystkich tych sytuacjach wprowadzono obowiązek dostarczenia zwłok zwierząt wraz z dokumentem identyfikacyjnym do rzeźni (w przypadku uboju) albo zakładu przetwórczego lub spalarni (w pozostałych przypadkach). W projekcie przewidziano także wprowadzenie możliwości wymiany informacji między Polskim Związkiem Hodowców Koni (podmiotem prowadzącym centralną bazę danych) a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie padłych koniowatych, których właściciele wystąpili do ARiMR o dofinansowanie kosztów ich zbioru, transportu i unieszkodliwienia.

Projekt przygotował resort rolnictwa argumentując, że zmiany są konieczne ze względu na bardziej szczegółowe rozwiązania dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych, zawarte w rozporządzeniu unijnym, które weszło w życie 1 stycznia 2016 r.

W projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano, aby dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych mogły wydawać podmioty wpisane do wykazu prowadzonego przez ministra rolnictwa. W przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia unijnego przez instytucję wydającą dokumenty identyfikacyjne, główny lekarz weterynarii będzie mógł wnioskować do ministra rolnictwa o wykreślenie tego podmiotu z wykazu.

Ustawa ma wejść w życie po siedmiu dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat