Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
 Wstrzymają sprzedaż państwowej ziemi 

17 marca sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas pierwszego czytania przyjęła z poprawkami projekt ustawy o wstrzymaniu na pięć lat sprzedaży ziemi z ZWRSP. Po wejściu w życie, co ma nastąpić 30 kwietnia br., ustawa wstrzyma sprzedaż państwowej ziemi na 5 lat, ale nie będzie to dotyczyło działek o powierzchni do 2 ha. Nabywca gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych nie będzie mógł ich zbyć przez 15 lat.  

Dyskusja nad projektem ustawy trwała 7 godzin. Posłowie opozycji zaproponowali kilkadziesiąt poprawek, ale prawie żadna nie zyskała akceptacji. Uwzględnione zostały jedynie poprawki PiS przedstawione przez posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Zgłosił on kilkanaście poprawek, m.in. zaproponował, by wstrzymanie sprzedaży gruntów przez ANR nie dotyczyło działek do 2 ha. Komisja poparła ten wniosek. Tak jak poprawkę Jarosława Sachajko (Kukiz15), przewodniczącego komisji, zobowiązującą nabywcę państwowych gruntów w przetargu ograniczonym do ich niezbywania przez 15 lat. Natomiast Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna) proponowała, by ten okres został skrócony do 5 lat. Rządowy projekt przewidywał 10-letni zakaz sprzedawania takich działek. 

Komisja odrzuciła poprawkę mówiącą o tym, że zakaz zbywania gruntów nie dotyczy ziemi położonej w granicach miast. Nie zyskały też poparcia poprawki Zbigniewa Ajchlera (PO), który pozwalałyby na zakup gruntów od ANR spółdzielniom rolniczym. Posłowie uwzględnili natomiast postulaty organizacji rolniczych, by rolnik mógł się wycofać z transakcji, gdy okaże się, że jedynym chętnym do zakupu ziemi jest ANR, która też ją wycenia. 

ANR nie będzie ingerowała w sprzedaż nieruchomości rolnej, gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy (dzieci, wnuki, rodzice czy dziadkowie). Będą oni mogli także odziedziczyć nieruchomość rolną bez względu na to gdzie mieszkają, czy mają odpowiednie wykształcenie i bez względu na wielkość gospodarstwa. 

Komisja zmieniła definicję rolnika indywidualnego. Teraz jest nim osoba będąca właścicielem, posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Musi on posiadać kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat mieszkać w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz prowadzić osobiście gospodarstwo. Musi też być ubezpieczony w KRUS, chyba że powierzchnia prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego nie przekracza 50 ha użytków rolnych (w projekcie rządowym było to 20 ha). 5-letni okres zamieszkania w danej gminie ma nie dotyczyć młodych rolników (do 40 lat), którzy jednak muszą być ubezpieczeniu w KRUS. 

Przyjęta została także poprawka posła Ardanowskiego, umożliwiająca rolnikom sprzedaż siedlisk (do 0,5 ha z budynkami niewykorzystywanymi do produkcji rolniczej) bez ingerencji ANR. 

Projektowana ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia, ponieważ 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.
 
(Fem) 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat