Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
 Łatwiejsza sprzedaż bezpośrednia

W resorcie rolnictwa trwają prace nad rządowym projektem ustawy dotyczącej sprzedaży żywności przez rolników. Nowe przepisy mają stworzyć faktyczne możliwości sprzedaży własnych produktów poprzez ułatwienia dotyczące wymagań sanitarnych, uregulowanie sprawy kompetencji dotyczących nadzoru nad taką produkcją.

Obecnie produkcję żywności pochodzenia zwierzęcego nadzoruje Inspekcja Weterynaryjną, a pochodzenia roślinnego - Inspekcja Sanitarna. Ona także odpowiada za nadzór nad sprzedażą detaliczną. Projektowana ustawa ma przesunąć nadzór z Inspekcji Sanitarnej na Inspekcję Weterynaryjną, a w odniesieniu do produktów niezwierzęcych na Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wiązało się to będzie ze zwiększeniem zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej o ponad 320 etatów i w IJHARS o 68 etatów. Koszty wyniosą 320 mln zł przez 10 lat.

Ustawa wprowadzi zwolnienia podatkowe dla rolnika od określonych ilości przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu pod warunkiem, że będą one wytwarzane przez niego lub jego rodzinę. Minister rolnictwa określi w rozporządzeniu limity ilościowe możliwe do sprzedaży bez podatku. Przygotuje też instrukcję, co i w jaki sposób może być produkowane. Warunki higieniczne produkcji będą łagodniejsze niż przy produkcji przemysłowej, ale muszą gwarantować bezpieczeństwo wytworzonej żywności. W czerwcu projektem ma się zająć Rada Ministrów, a nowa ustawa weszłaby w życie od stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia br. obowiązują przepisy, na mocy których rolnik, który sprzedaje własne produkty, musi zapłacić 2-procentowy podatek od przychodów do wartości 150 tys. euro rocznie (ok. 600 tys. zł).

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat