Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Projekt ustawy o Urzędzie Bezpieczeństwa Żywności

Do 30 czerwca gotowy będzie projekt ustawy o Urzędzie Bezpieczeństwa Żywności. Do końca roku przepisy zostaną uchwalone przez parlament i podpisane przez prezydenta.

Celem ustawodawcy jest połączenie trzech inspekcji nadzorowanych przez resort rolnictwa: Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także w części swej działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Handlowej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

- Zakładamy, że 1 stycznia 2018 roku cały system działałby w nowym kształcie organizacyjnym i prawnym - zapowiedział 1 kwietnia w Sejmie szef zespołu ds. reformy systemu bezpieczeństwa żywności przy resorcie rolnictwa Andrzej Chodkowski, jednocześnie główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

7 marca minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powołał 9-osobowy zespół ds. reformy systemu bezpieczeństwa żywności. Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 marca. Zespół przyjął, że 2017 r. byłby okresem vacatio legis, w którym powołano by pełnomocnika ds. organizacji nowej inspekcji i przygotowań do zmiany systemu. Jego praca polegałaby m.in. na uzgodnieniu zasad współpracy z urzędami unijnymi oraz organizacjami międzynarodowymi w ramach kontynuacji wszelkich czynności wykonywanych przez dotychczasowe służby. Zadaniem pełnomocnika byłyby również kwestie techniczno-organizacyjne dotyczące zatrudnienia, organizacji pracy, zapewnienia siedzib, procedur działania oraz przygotowań do startu nowego systemu.

(Fem)

Więcej ciekawych informacji znajdziecie w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny"


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat