Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Pracują nad Prawem Łowieckim

Sejm pracuje nad dwoma projektami ustawy Prawo łowieckie autorstwa PiS i PSL. Według tego ostatniego udział państwowych środków w odszkodowaniach zależałby od tego, w jakim stopniu wykonywane są plany łowieckie przez myśliwych.

Jeżeli koło łowieckie zrealizuje plan w 90 proc. będzie miało prawo do zwrotu 50 proc. kwoty odszkodowań wypłaconych w poprzednim łowieckim roku gospodarczym, jeżeli plan będzie wykonany w 80 proc. koła będą miały prawo do 30 proc. tej kwoty. W przypadku zwierząt chronionych (żubr, kormoran, bóbr) odszkodowania wypłacane byłyby wyłącznie z budżetu państwa. W każdym przypadku poszkodowany występowałby z wnioskiem o odszkodowanie za pośrednictwem gminy. Projekt PSL zakłada ponadto, że odszkodowania obejmą nie tylko uprawy polowe, ale też  wyrządzone przez zwierzynę w gospodarstwach rybackich. Zmianie miałoby też ulec samo szacowanie szkód, które obecnie wykonywane jest jedynie przez myśliwych. Zgodnie z projektem w szacowaniu szkód oprócz zarządcy obwodu łowieckiego uczestniczyłby też właściciel gruntów oraz przedstawiciele izb rolniczych i gmin.

Projekt PSL został skierowany do dalszych prac w komisji rolnictwa, tymczasem po pierwszym czytaniu w Sejmie jest już pisowski projekt Prawa łowieckiego, który oddaje szacowanie szkód łowieckim komisjom przy wojewodzie. Wiosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, mieliby zgłaszać właściciele lub dzierżawcy gruntów rolnych do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, który przekaże go właściwemu wojewodzie. 

Projekt PiS zakłada też powstanie funduszu odszkodowawczego. Jego dysponentem byłby wojewoda, a środki gromadzone w funduszu miałyby pochodzić z rocznych składek płaconych przez obwody łowieckie, z darowizn i zapisów oraz z budżetu państwa. Kiedy wartość odszkodowań przekroczyłaby zasoby funduszu, różnicę ma pokryć wojewoda ze środków budżetu państwa. Według autorów zmiany, dopłata budżetowa do funduszu wynosiłaby ok. 30 mln zł rocznie.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat