Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Nowe stawki czynszu dzierżawnego

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wysokości stawek czynszów dzierżawnych trafił do uzgodnień resortowych i konsultacji publicznych. Wysokość czynszu za dzierżawę zależeć ma m.in. od klasy gruntów oraz położenia nieruchomości. Wydanie rozporządzenia w sprawie ustalania wysokości czynszów jest rezultatem wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP. Stawki czynszu wyraża się w dt pszenicy za hektar. W projekcie rozporządzenia wahają się one od 1,1 do 11,1 dt/ha.

Do tej pory wysokość czynszu ustalana była w przetargach. W pierwszym kwartale br. wyniosła średnio 16,7 dt/ha (ok. 1102 zł rocznie za hektar), ale średnia opłata za korzystanie z państwowych gruntów dla wszystkich umów (54 tys. umów) wynosi zaledwie równowartość 4 dt pszenicy tj. ok. 264 zł/ha. Wysokość czynszów jest bardzo zróżnicowana, najwięcej płacą nowi dzierżawcy z województw kujawsko-pomorskiego (27 dt/ha) oraz wielkopolskiego (26 dt/ha).

„Projektowane rozporządzenie ma określić sposób ustalania wysokości czynszu dzierżawnego, w zależności od potencjału produkcyjnego przedmiotu dzierżawy, w szczególności w zależności od rodzaju i klasy gruntów oraz miejsca ich położenia, wartości księgowej budynków i budowli, charakteru możliwej do prowadzenia działalności gospodarczej” – informuje resort w komunikacie. Roczny czynsz dzierżawny będzie ustalany od użytków rolnych, budynków, budowli i urządzeń, od stawów (karpiowych i pstrągowych) oraz plantacji wieloletnich. Cena dt pszenicy będzie ustalana jako średnia krajowa cena skupu pszenicy wskazana w obwieszczeniu prezesa GUS. Stawki czynszu za ziemię zależą od klasy gruntu i okręgu podatkowego. Najwięcej trzeba będzie zapłacić za użytkowanie dobrej ziemi. Dla gruntów I klasy czynsz będzie się wahał od 8,3 do 11,1 dt/ha, a dla użytków zielonych (I klasa) – od 7,7 do 10 dt/ha. Dla gruntów V klasy czynsz nie przekroczy równowartości 2 dt pszenicy za ha. Czynsz od budynków, budowli i urządzeń będzie stanowić kwotę stanowiącą 1,8 proc. wartości księgowej netto, nie mniej niż 0,6 proc. wartości początkowej. Na czynsz od stawu typu karpiowego czy pstrągowego będą składały się z opłaty za grunty pod stawami, budowle ziemne, zastawki, jazy itp. oraz za tzw. materiał obsadowy (zarybieniowy). Czynsz od plantacji wieloletnich drzew owocowych w wieku co najmniej 5 lat od posadzenia – to równowartość 2 kg pszenicy za jedno drzewo rocznie, a za krzewy owocowe w wieku co najmniej 3 lat od posadzenia będzie to równowartość 0,1 kg pszenicy za jeden krzew rocznie.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat