Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Wyższe pensje pracowników

Rząd chce, żeby od stycznia 2017 r. najniższa pensja wynosiła 2000 zł brutto (1460 zł netto). To wzrost o 150 zł brutto w porównaniu z 2016 r. Po zmianach całkowity koszt zatrudnienia pracownika, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie, ponoszony przez pracodawcę, wyniesie 2412 zł miesięcznie.

Do konsultacji społecznych trafił też rządowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Wynika z niego, że od stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na zlecenie oraz wykonujących usługi będzie wynosić 12 zł brutto. Identycznie ma być w przypadku samozatrudnionych osobiście wykonujących pracę. Biorąc pod uwagę liczbę dni roboczych w roku oraz ośmiogodzinny dzień pracy można przyjąć, że zatrudniony na umowie cywilnoprawnej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2016 zł. Minimalna stawka godzinowa będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przedsiębiorcy będą musieli prowadzić ewidencję godzin pracy przepracowanych przez zleceniobiorców, inaczej zapłacą grzywnę od 1 tys. zł do 30 tys. zł.  

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat