Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Wyższe pensje pracowników

Rząd chce, żeby od stycznia 2017 r. najniższa pensja wynosiła 2000 zł brutto (1460 zł netto). To wzrost o 150 zł brutto w porównaniu z 2016 r. Po zmianach całkowity koszt zatrudnienia pracownika, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie, ponoszony przez pracodawcę, wyniesie 2412 zł miesięcznie.

Do konsultacji społecznych trafił też rządowy projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Wynika z niego, że od stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na zlecenie oraz wykonujących usługi będzie wynosić 12 zł brutto. Identycznie ma być w przypadku samozatrudnionych osobiście wykonujących pracę. Biorąc pod uwagę liczbę dni roboczych w roku oraz ośmiogodzinny dzień pracy można przyjąć, że zatrudniony na umowie cywilnoprawnej otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2016 zł. Minimalna stawka godzinowa będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przedsiębiorcy będą musieli prowadzić ewidencję godzin pracy przepracowanych przez zleceniobiorców, inaczej zapłacą grzywnę od 1 tys. zł do 30 tys. zł.  

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat