Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014–20.

Pomoc finansowa może być przyznana rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi gospodarstwa, którego wielkość ekonomiczna nie przekracza 15 tys. euro, jak również beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” w ramach PROW 2014-20. To premia w wysokości 100 tys. zł na realizację biznesplanu dotyczącego podjęcia działalności pozarolniczej w zakresie określonym w załączniku do rozporządzenia. Przykładowe rodzaje działalności, które mogą zostać objęte wsparciem to: produkcja różnego rodzaju wyrobów, działalność usługowa np. usługi transportowe, gastronomiczne, sprzedaż hurtowa i detaliczna. Taka działalność może być realizowana w miejscowościach należących do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Wsparcie może zostać przeznaczone na budowę lub modernizację obiektów budowlanych, zakup i instalację nowych maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Nabór wniosków o przyznanie takiej pomocy planowany jest na I kwartał 2017 r.

(Fem)

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat